Dokumentation från utbildning om Digitala möten

I december hölls två utbildningstillfällen om digitala möten för vårdcentralerna inom Vårdval Vårdcentral.

Syftet med utbildningen var att hjälpa vårdcentraler att komma igång med digitala möten och för att öka mognaden för att kunna använda videomöten och andra digitala möten i vardagen.

Presentationer och annan dokumentation från dagarna finns nu samlat på Vårdgivarwebben på denna länk:

Dokumentation från utbildningen Digitala möten i den kliniska vardagen