Dokumentation från utvecklingsdagar för kontaktsjuksköterskor

För att stödja verksamheterna och de som arbetar i rollen som kontaktsjuksköterska anordnades i december och januari utvecklingsdagar för nuvarande eller blivande kontaktsjuksköterskor.

Alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen erbjöds att delta med en representant. Tre tillfällen anordnades med 35 deltagare per tillfälle. Deltagarna kom från hela Västra Götaland och representerade både privata och offentliga vårdcentraler.

Presentationer och annan dokumentation från dagarna finns nu samlat på Vårdgivarwebben på denna länk:

Dokumentation från utvecklingsdagar för kontaktsjuksköterskor