Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

E-hälsomyndigheten byter driftsleverantör

Publicerad:

E-hälsomyndigheten kommer att byta driftsleverantör eftersom myndighetens nuvarande avtal för IT-drift löper ut under fjärde kvartalet 2022. Därför har myndigheten tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan om samverkan kring IT-drift vilket innebär flytt av produktionsmiljöer, testmiljöer, servrar och tjänster till Försäkringskassan.

Mer information om transitionsprojektet och gemensamma aktiviteter finns på samverkansyta hos E-hälsomyndigheten:

Extern validering i samband med byte av driftsleverantör

Ett övergripande samverkansmöte, med deltagare från strategiskt samarbetsforum, genomfördes 12 maj i syfte att presentera bytet på en övergripande nivå samt lyfta den information och risker som vi ser är viktiga att hantera tillsammans. Bland annat presenterades och diskuterades eventuella gemensamma valideringsaktiviteter, liknande de insatser vi genomförde gemensamt inför releasen i slutet av november.

Planering
För uppföljning och fortsatt arbete kommer här inbjudan till möten för att informera och ha dialog kring E-hälsomyndighetens byte av driftsleverantör på en taktisk och operativ nivå. Syftet är att presentera bytet och de gemensamma aktiviteter vi ser behöver genomföras gemensamt som riskmitigerande åtgärd.  

Vi kommer att hålla mötet vid två tillfällen för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Tacka gärna ja till det möte du har möjlighet att delta vid:

  • Tisdag 24 maj, 14-15
  • Måndag 30 maj, 14-15

Målgruppen för den här valideringsaktiviteten är aktörer som ansluter till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Det vill säga drift- och/eller förvaltningsorganisation hos respektive kund som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster.

Kontakt vid frågor och för att få kallelse till möte:
Marga Brisman, regionchefläkare
marga.brisman@vgregion.se

Publicerad: