Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Endometrios i primärvården - ny regional webbutbildning

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15 procent av personer födda med livmoder i fertil ålder. Nu finns en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.

Socialstyrelsen lanserade vid årsskiftet 2018/2019 nya nationella riktlinjer: Nationella riktlinjer för vård vid endometrios till stöd för styrning och ledning. Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i samarbete med gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Fördjupad kunskap och fler verktyg
Syftet med utbildningen är att du som vårdpersonal inom primärvården får en fördjupad kunskap om endometrios och fler verktyg för att möjliggöra ett gott bemötande och omhändertagande. Det innebär att patienterna får adekvat vård och behandling snabbare, vilket på sikt leder till minskat lidande.

Deltagaren kommer att få en fördjupad kunskap om vad endometrios är, hur den upptäcks tidigt, behandlingsalternativ, när en patient ska remitteras till annan vårdnivå och vilka behandlingsalternativ som finns samt metoder för utredning. Utbildningen tar också upp vikten av ett professionellt bemötande.

Den riktar sig framför allt till anställda inom primärvård. Det kan vara yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Genom utbildningens olika moduler kan deltagaren välja kunskapsnivå.

Du som VGR-anställd loggar in på Lärplattformen VGR  med ditt VGR-id och ditt lösenord. Du som inte är VGR-anställd kommer åt utbildningen via lärplattformens öppna sidor

Kontakt vid frågor
My Opperdoes, utvecklingsledare
my.opperdoes@vgregion.se

Malin Askhamre, utvecklingsledare
malin.askhamre@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-17 14:53