Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enkät sammanställd: God allmän barnkompetens på vårdcentralerna

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

74 av 203 tillfrågade vårdcentraler besvarade enkäten. Spridningen av enkätsvaren var bra geografiskt och mellan privat och offentlig verksamhet.

Den allmänna uppfattningen är att kompetens och bemanning för det allmänna uppdraget mot barn och unga är tillräcklig. 77 procent är nöjda med stödet från specialistnivån, även om barnpsykiatri och barnmedicin ibland brister och väntetiderna är långa.

Väldigt få vårdcentraler har anställda med specifik barnkompetens och man kan tydligt utläsa att de flesta inte tycker att det ligger inom ramen för vårdcentralens uppdrag som i huvudsak rör det friska och förebyggande.

Även ungdomsmottagningarna fick enkäten. Ungdomsmottagningarna (svarsfrekvens 96 procent) lyfter sin roll som lågtröskelverksamhet och viktig del i första linjen. En klar majoritet efterfrågar bättre stöd och närvaro från specialistnivån, framför allt gynekologi och barn- och ungdomspsykiatri.

Årsrapport från Barnuppdraget
Du kan läsa mer om detta och annat i Barnuppdragets årsrapport som i dagarna publicerats. Här finns en översiktsbild av trender, samhälle och hälso- och sjukvård rörande barn- och unga i VGR, nya och detaljerade data kring barn med komplexa behov (kronisk sjukdom och många vårdkontakter), en intervjustudie med föräldrar samt sex tydliga spår framåt som vi i pilotform, görande – lärande, kommer att arbeta med under de kommande två åren. Välkomna med era frågor till oss och stort tack till er som bidrog med era svar i enkäten!

Barnuppdragets webbplats

Kontakt vid frågor:
Peter Almgren
Projektledare
peter.almgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-12 07:36