Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Sedan 2015 har nämnden avtal med AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås. Avtalet upphör 31 december 2019 och kan inte förlängas ytterligare.

Nämnden beslutade därför 2018 att en ny upphandling ska göras, för att kunna fortsätta erbjuda invånarna alternativ till den ätstörningsvård som bedrivs i Västra Götalandsregionens egen regi.

Tilldelningsbeslut i upphandlingen har nu fattats som innebär att nytt avtal kommer att skrivas med AB Mando om att bedriva öppenvårdsmottagning med specialiserad ätstörningsvård i Alingsås.

Uppdraget omfattar samtliga ätstörningsdiagnoser och ska bedrivas i öppenvård, dagsjukvård och genom mobil vård. Uppdraget omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning och gäller patienter från 13 års ålder.

Förändringar jämfört med nuvarande avtal är bland annat förtydligande att uppdraget inkluderar uppföljning av patient efter behandlingsavslut då patienten är frisk.  Vårdgivaren kommer också att erbjuda mobil vård och så kallad Peer Support. Peer Support innebär att patienten utöver den behandlande personalen även får stöd av annan person med egen erfarenhet av behandling för ätstörning.

Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och gäller i fyra år, med rätt för Västra Götalandsregionen att förlänga avtalet vid ett eller flera tillfällen i ytterligare sammanlagt 48 månader.

Kontakt vid frågor:
Gunnel Sjöberg, regionutvecklare, Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
gunnel.sjöberg@vgregion.se
Tel: 070-570 28 38

Senast uppdaterad: 2019-10-14 10:42