Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri

De senaste åren har mycket hänt inom området psykisk ohälsa/psykisk sjukdom för barn, ungdomar och vuxna.

Nya behandlingsmöjligheter har tillkommit inom primärvården och specialistvården. Vårdcentraler med tilläggsuppdrag för ungas psykiska ohälsa har utvecklat arbetssätt för barns och ungas psykiska hälsa i primärvården. Vi behöver också stärka samverkan lokalt mellan vårdnivåerna för att vi på bästa sätt kan ta emot och erbjuda behandling för våra patienter.

Vi arrangerar därför gemensamma utbildningsdagar för primärvården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i olika delar av regionen. Förmiddagen kommer att ägnas åt frågor som gäller vuxna och eftermiddagen barn- och unga. Primärvården medverkar under hela dagen. Under förmiddagen medverkar VUP och under eftermiddagen BUP. Arrangemanget ges med repris för att så många som möjligt ska kunna delta. Vi kommer att belysa aktuella frågor och ge möjlighet för gruppvisa samtal.

Målgrupp: Läkare och all annan personal som möter de berörda patientkategorierna inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, VUP och BUP samt ungdomsmottagningar.

  • 10 oktober, Quality Hotel Prisma Skövde - anmälan
  • 16 oktober, Läppstiftet Konferens och Restaurang Göteborg - anmälan
  • 23 oktober Hotell Fars Hatt Kungälv - anmälan
  • 31 oktober Scandic Swania Trollhättan - anmälan
  • 13 november, Läppstiftet Konferens och Restaurang Göteborg - anmälan
  • 27 november SÄS Borås - anmälan
  • 9 december, Quality Hotel Prisma Skövde - anmälan

För mer information:  Inbjudan

Kontakt vid frågor:
Ulf Svensson, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Telefon: 070-857 95 20
ulf.svensson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-01 13:49