Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga 2019-2022 godkänd i regionstyrelsen

Den 24 september blev handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga godkänd i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av Kraftsamling fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.

En gemensam handlingsplan ger Västra Götalandsregionen möjlighet att prioritera insatser och använda resurserna på bästa sätt.

Handlingsplanen beskriver prioriterade mål och konkreta åtgärder i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga samt minska skillnader i aktivitetsnivå mellan olika grupper. Planen omfattar åtaganden där Västra Götalandsregionen har rådighet och involverar många av organisationens verksamheter, såväl inom hälso- och sjukvården som regional utveckling.

Västra Götalandsregionens målbild omfattar fyra olika arenor och fyra övergripande mål. Genom detta belyses området ur olika perspektiv och vi kan rikta insatser som på olika sätt kompletterar varandra. Västra Götalandsregionens roll ser olika ut inom de olika arenorna.

  • Arena Hälso- och sjukvård: En hälso- och sjukvård som aktivt och långsiktigt främjar fysisk aktivitet i hela regionen.
  • Arena Inne- och utemiljöer: Inne- och utemiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet för barn och unga.
  • Arena Fritid: Fler barn och unga som är aktiva i idrotts- kultur- och friluftsliv.
  • Arena Förskola och skola: Stöd som bidrar till en förskola och skola som främjar fysisk aktivitet.

Länk till handlingsplanen och mer information om Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Kontakt vid frågor:
Annika Nilsson-Green, regionutvecklare
annika.nilsson-green@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-02 11:22