Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Höstens utbildningar inom beroendekunskap

Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till höstens utbildningar inom beroendekunskap. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

MET (motivationshöjande behandling)

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en behandling som syftar till att utveckla individens motivation till förändring av skadligt bruk eller beroendetillstånd. Metoden bygger på MI-samtal samt kartläggning via frågeformulär och drogtester/relaterade biomarkörer.

MI används för kartläggning, återkoppling och värdering av undersökningsresultat. Behandlingen är strukturerad och en närstående rekommenderas att delta i processen. MET rekommenderas som åtgärd då man arbetar med ungdomar som har bekymmer med alkohol och/eller droger men kan också med fördel användas inom primärvården till vuxna med alkoholproblem.

Målgrupp: All vård- och behandlingspersonal inom Västra Götalandsregionens primärvård och specialistpsykiatri. Personal som arbetar med barn och unga kommer att prioriteras.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR fnansierad verksamhet (bekostas av centrala medel).

Höstens tillfällen:

Inbjudan

Fördjupad utbildning och metodstöd inom återfallsprevention (ÅP)

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer ha uppdrag som metodstödjare för återfallsprevention/ÅP. Primärt riktar sig utbildningen till dig som har genomgått 5-poängsutbildning inom återfallsprevention vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Alternativt arbetar du aktivt med återfallsprevention och har långvarig erfarenhet av behandlingsmanualen Väckarklockan eller liknande manual.

Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR fnansierad verksamhet (bekostas av centrala medel).

Kurstillfällen: 13–14 oktober samt 3 november

Anmälan: Senast den 15 september via Regionkalendern. Mer information, kontaktuppgifter och anmälan

Inbjudan

Basutbildning i MI (motiverande samtal)

MI, motiverande samtal, är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Kursen ges av Regionalt processteam skadligt bruk – beroende men utbildningen är generisk och metoden kan användas vid många olika förändringsprocesser.

Kursen består av tre heldagar med föreläsningar och MI-övningar. Därtill sker eget arbete med MI mellan träffarna (till exempel hemuppgifter och praktisk träning).

Målgrupp: All vård- och behandlingspersonal inom Vårdval Vårdcentral och specialistpsykiatri. Inga förkunskaper krävs om MI. Personer som jobbar inom beroendevården är prioriterad, men alla anställda inom VGR är välkomna att söka.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR-finansierad verksamhet (bekostas av centrala medel), fika och lunch ingår.

OBS! Begränsat antal platser – 16 deltagare/kurs.

Höstens tillfällen:

Inbjudan

Fördjupande utbildning/metodstödjarutbildning i MI (motiverande samtal)

Kursen är en fördjupningsutbildning i MI för vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri. Kursen vänder sig till personer som önskar utveckla sina färdigheter för att kunna agera metodstödjare åt kollegor eller annan kliniskt verksam personal.

Kursen ges av Regionalt processteam skadligt bruk – beroende och syftar till att fördjupa påbörjad implementering av MI inom alla vårdnivåer. Kursen består av fem heldagar med föreläsningar och MI-övningar. Därtill sker eget arbete mellan träffarna i form av inläsning av teori, hemuppgifter och examinationsuppgifter.

Personer som jobbar inom vården är prioriterade men alla anställda inom VGR är välkomna att söka.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd inom VGR eller av VGR finansierad verksamhet (bekostas av centrala medel), fika och lunch ingår.

OBS! Begränsat antal platser – 16 deltagare/kurs.

Kurstillfällen: 9/10, 19/10, 6/11, 20/11 och 4/12

Anmälan senast den 7 september via Regionkalendern. Mer information, kontaktuppgifter och anmälan

Inbjudan

Hitta alla utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH):

Alla höstens utbildningar arrangerade av Västra Götalandsregionens Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) finner du på hemsidan under utbildningar alternativt under varje processteams sida.

Senast uppdaterad: 2020-06-23 13:26