Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Implementering av regional medicinsk riktlinje Svårläkta sår – handläggning

Nu inleds implementeringen av den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Handläggning av svårläkta sår”. Riktlinjen berör alla vårdcentraler, all kommunal sjukvård samt kliniker på i princip alla sjukhus i VGR. Planeringen har gjorts i samråd med representanter från förvaltningarna, privata vårdgivare och Västkom.

Till hösten inleds utbildningsinsatser till läkare och sjuksköterskor i primärvården och sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården. Det kan även bli aktuellt att utbilda personal på sjukhusen efter behov. Implementering inklusive utbildning ska vara genomförd under första halvåret 2019.

Syftet med riktlinjen är att förbättra omhändertagandet av patienter med svårläkta sår genom att fokusera på diagnosen och om möjligt åtgärda orsaken. En viktig del är att läkare ska involveras mer i bedömningen. Avsikten är att minska antalet sår, minska felaktig antibiotikaförskrivning, förbättra vårdprocessen för patienter med spinalskada och sittsår samt med tiden minska antalet underbensamputationer. För att nå målen krävs samarbete mellan olika vårdgivare och ökade kunskaper i hela vårdkedjan.

Riktlinjen har tagits fram i samverkan med representanter från berörda verksamheter och är fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. En projektgrupp med chefläkare Monica Ericson Sjöström från Närhälsan som projektansvarig leder arbetet med implementering och utbildning.

RMR Handläggning svårläkta sår beräknas bli publicerad på Vårdgivarwebben under juni månad, och mer information om detta kommer.

För att frågan ska leva vidare är tanken under året att skapa ett ”sårnätverk” med representation från berörda verksamheter. Läkare från primärvården bör vara representerade. Frågan hur/om det ska kopplas till nätverket för trycksår kommer att aktualiseras.

Presentationsbilder: Implementering av RMR Svårläkta sår

Kontaktpersoner:

Lena Kindmalm, projektledare
lena.kindmalm@vgregion.se

Agneta Gillsér Skaug, projektledare
agneta.skaug@vgregion.se

Monica Ericson Sjöström, projektägare
monica.ericson-sjostrom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-21 14:56