Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inbjudan utbildningar kring psykisk hälsa

Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till följande utbildningar:

Basutbildning i Resursgrupps - ACT

Resursgrupps-ACT är en strukturerad och återhämtningsinriktad arbetsmetod som rekommenderas för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Metoden har ett personcentrerat arbetssätt och innefattar ett nära samarbete med närstående och övriga vård-och stödgivare.
Målgrupp: Kursinbjudan riktar sig till anställda inom VGR som arbetar för personer med psykos eller liknande allvarlig psykisk sjukdom. Utbildningen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta enligt metoden Resursgrupps-ACT.
Kursupplägg: Utbildningen omfattar 7 dagar, varav 4 heldagar är förlagda i Göteborg. Övriga 3 dagar avser tid för eget arbete i form av instuderingsuppgifter och verksamhetsförlagda övningar.
Kursupplägg: Utbildningsdagar: 2/4, 28/4, 4/6, 2/9 Instuderingsdagar: 27/4, 20/5, 24/9
Länk till Regionkalendern

Frågor om utbildningen:
marcus.lundmark@vgregion.se

Utbildning i RUDAS

RUDAS - (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor med erfarenhet av och kunskap om MMSE och vana att utreda minnessvikt/ demenssjukdom, arbetsterapeuter. Vi ser gärna deltagare både från kommun och region.
RUDAS i teori och praktik genom olika övningar. Hur man arbetar med hjälp av tolk och säkerställer att tolken förstår sitt uppdrag för att kunna genomföra screeningen. Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du lärt dig RUDAS och får praktisera metoden.
När: 4:e april
Länk till Regionkalendern

MI-nätverk, två kommande träffar

Målgrupp: medarbetare inom alla vårdnivåer som vill utveckla sin kunskap och färdighet inom MI. Tema för dagen är det viktiga förändringspratet, och fokus kommer huvudsakligen ligga på praktisk övning.
Tid: tisdag den 3 mars, kl 9.00 – 16.00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan (senast 21 februari)
Tid: den 18 maj 2020 09:00 - 16:00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan (senast 4 maj)

Basutbildning i återfallsprevention

Målgrupp: medarbetare inom alla vårdnivåer som vill få kunskap och färdighet inom återfallsprevention
Kursdagar: 17–18 mars samt 15 april, kl: 09.00 – 16.00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan (senast 3 mars)

Fördjupad utbildning och metodstöd inom återfallsprevention

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer ha uppdrag som metodstödjare för återfallsprevention/ÅP. Uppdraget kan vara lokalt på din enhet eller i ett större sammanhang. Primärt riktar sig utbildning till dig som har genomgått 5-poängsutbildning inom återfallsprevention vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Alternativt arbetar du aktivt med återfallsprevention och har långvarig erfarenhet av behandlingsmanualen Väckarklockan eller liknande manual. Utbildning riktar sig till samtliga vårdnivåer och professioner inom VGR.
Kursdatum: 1–2 april samt 29 april, kl 9.00 – 16.00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan  (senast 17 mars)

MI basutbildning

Utbildning ges internt inom VGR och MI-tränare är Fanny Saavedra respektive Emma Jacobsson Jensen, utbildade via MINT Nordic.
Målgrupp: All vård- och behandlingspersonal inom Västra Götalandsregionen primärvård och specialistpsykiatri. Inga förkunskaper krävs om MI.
Kursens mål: Efter avslutad kurs ska du kunna beskriva och visa förståelse för den teoretiska grunden i MI. Vidare ska du visa på förmåga att kunna genomföra ett MI förenligt samtal.
Datum: 15 april, 20 maj samt 10 juni, kl 9.00 – 16.00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan (senast 1 april) 

Eller:

Datum: 29 maj, 1 juni samt 8 juni, kl 9.00 – 16.00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg
Länk till anmälan (senast 15 maj)

Senast uppdaterad: 2020-02-19 10:59