Information för en god sjukskrivningsprocess

På sidorna för Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Sidorna ska fungera som stöd för personal inom hälso- och sjukvården avseende rehabilitering, sjukskrivning och försäkringsmedicinska frågor.

På startsidan www.vgregion.se/forsakringsmedicin finns till exempel en nyhetslista som ofta uppdateras med ny information.

Kontakt vid frågor:
forsakringsmedicin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-14 08:22