Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inspirationsdag: Levnadsvanor - på liv och död!

Vi upprepar förra årets succé! Levnadsvanor - på liv och död är en inspirationsdag om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa.

Dagen ger en introduktion av forskning och studier och hur man praktiskt arbetar med kost/nutrition, tobaksprevention/KOL och fysisk aktivitet för att skapa inspiration att jobba vidare på hemmaplan. Den är riktad till dem som inte hade möjlighet att närvara vid vår inspirationsdag förra året och som i sitt arbete inom primärvård, somatisk specialistvård eller specialistpsykiatrin möter patienter med psykisk ohälsa samt medarbetare inom Folkhälsa och nämndpolitiker.

Under dagen får vi lyssna på ledande företrädare för livsstilsfrågor och somatisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

Dagen är uppbyggd i fyra parallella inspirationsspår i ett förmiddags- och ett eftermiddagsblock där du kan välja ett spår på förmiddagen och ett spår på eftermiddagen.

Professor och överläkare Mai-Lis Hellenius, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Tema hjärta-kärl kommer att ha en inspirationsföreläsning om levnadsvanor och somatisk hälsa.

Dagen äger rum den 18 oktober på Campus Nya Varvet i Göteborg.

Länk till anmälan i Regionkalendern

Program

Kontakt vid frågor:
Pethra Zollfrank, kunskapsstöd för psykisk hälsa
pethra.zollfrank@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-07 15:00