Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regional infrastruktur för cancerforskning

Publicerad: Uppdaterad:

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen etablerar en gemensam infrastruktur för prov- och vävnadshantering och insamling av kvalitetsregisterdata för cancerpatienter i Västra Götalandsregionen. Satsningen, har gjorts möjlig genom ett bidrag från Sjöbergsstiftelsen och kommer att ge bättre förutsättningar för individanpassad behandling av cancer.

Framtidens cancerbehandling kommer i allt högre grad att anpassas efter varje individ. I all cancer finns genetiska förändringar, mutationer, som kan bidra till tumörens uppkomst. En del av mutationerna ger patienten bättre eller sämre möjlighet att svara på vissa cancerläkemedel. Genom analys av prover från en tumör går det i vissa fall att mer precist välja ut det läkemedel som ger bäst effekt.

Bidrag från Sjöbergsstiftelsen

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har beviljats medel från Sjöbergsstiftelsens utlysning Partnership for precision cancer medicine (PPCM), för att utveckla en regional infrastruktur för datainsamling. Initiativet är ett nationellt samverkansprojekt där sjukvård, akademi och regionala cancercentrum (RCC) gemensamt ska skapa en cancersjukvård med integrerad klinisk och translationell forskning.

– Denna satsning ger oss unika möjligheter till translationell forskning för att förfina diagnostiken och utveckla bättre och mer effektiva behandlingar för cancerpatienter, säger Göran Stenman, professor i patologi och Sahlgrenska akademins representant i den regionala styrgruppen.

– Infrastrukturen kommer ge cancerforskningen enorma möjligheter på både kort och lång sikt. Satsningen gör det möjligt för oss att snabbt kunna föra över forskningsresultat till kliniken och därmed till nytta för patienterna, säger Peter Naredi, professor i kirurgi och prefekt för institutionen för kliniska vetenskaper vid Göteborgs universitet.

I västra sjukvårdsregionen omfattar projektet ett stöd på en miljon kronor från stiftelsen och involverar sjukhusen som behandlar lungcancer, NÄL, Skövde, SÄS och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och RCC Väst.

Infrastruktur och forskningsmedel

Det första steget är att etablera regionala noder för att skapa en infrastruktur för prov- och klinisk datainsamling. Inledningsvis kommer prover från patienter med lungcancer att samlas in, i ett senare skede inkluderas också andra cancersjukdomar där individanpassade terapier förväntas bli en viktig del av behandlingen. Sjöbergstiftelsen kommer att utlysa bidrag för att stödja forskning inom de aktuella tumörgrupperna. Ansökningar för projekt om lungcancerforskning har redan prioriterats inom respektive region och utvärderas nu av stiftelsen.

– Den primära satsningen på lungcancer känns mycket naturlig ur ett flertal aspekter, inte minst vad avser möjligheten att skräddarsy- och förbättra behandlingsresultat utan också att förbättra patientens ställning i vården, säger Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef vid RCC Väst.

Regional nod för cancerforskning i Göteborg

De regionala noderna kommer att samordnas nationellt, men har utsedd nodsamordnare, forskningskoordinator och ordförande för respektive tumörgrupp. I Göteborg leds arbetet av nodsamordnare Lars Ny, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och adj. universitetslektor vid Sahlgrenska akademin. Caroline Olsson, docent och FoU-ansvarig vid RCC Väst är forskningskoordinator och ordförande för arbetsgruppen lungcancer är Andreas Hallqvist, onkolog och med dr. vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Sjöbergsstiftelsens satsning på Precision Medicine i Sverige skapar en möjlighet att bygga en samverkande organisation som har potential att bidra till nya behandlingsmöjligheter framöver, säger Lars Ny och fortsätter:
– Förhoppningsvis ser vi att ett gemensamt engagemang från klinik, biobank och register kan stödja molekylärpatologin som en naturlig och betydande del i både forskning och sjukvård. 

–  Det är alltför ofta man arbetar parallellt istället för tillsammans, både inom och mellan olika organisationer. Satsningen från Sjöbergsstiftelsen främjar en gemensam infrastruktur som på sikt kommer att förbättra förutsättningarna för forskning och därmed bidra till en ännu bättre cancervård. Jag är mycket glad över att vara med och bidra till den här processen för västra sjukvårdsregionens räkning, säger Caroline Olsson. 

Nationell samverkan

En lokal styr- och samverkansgrupp är formerad med representation från samtliga medverkande organisationer. Ett första nationellt möte med övriga medverkande universitetsorter har genomförts. Nu är tanken att det regionala arbetet för lungcancer ska förverkligas under de närmaste två åren för att efter hand uppnå Sjöbergsstiftelsens vision ”Rätt behandling och uppföljning till varje cancerpatient år 2025”.

Läs mer om Sjöbergsstiftelsen här: http://sjobergstiftelsen.se/

 

Publicerad: