Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck

En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete.

Ann Wolmar är utvecklingsledare på VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer - och har varit ansvarig för att ta fram de nya regionala medicinska riktlinjerna.

- Att ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt en tydlig vägledning i riktlinjer och rutiner tryggar medarbetare inom vården att våga uppmärksamma och identifiera utsatta personer.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de bryter mot dessa ramar. Drabbade personer förväntas sätta gruppens eller kollektivets behov före sina egna, och blir utsatta ifall deras beteende anses vara för självständigt eller individualistiskt. Framförallt flickor och unga kvinnor är utsatta, men även pojkar och män som antingen kanske själva bryter mot normer eller blir tvungna att kontrollera och förtrycka sina kvinnliga släktingar.

Det kan handla om unga personer som inte själva får välja vem de ska gifta sig med – statistik från 2009 visar att 70 000 unga personer mellan 16 och 25 år lever med begränsningar kring val av partner. Men också att inte få delta i all undervisning i skolan, att inte få välja vilka vänner en ska ha eller inte få ha en aktiv fritid utanför hemmet. Den som ändå bryter mot vad som ses som acceptabelt beteende riskerar att bli hotad, utsatt för våld eller sexuella övergrepp, bli uppmanad att begå självmord eller riskerar att bli mördad.

- Vi inom vården möter dessa utsatta personer och därför är det viktigt att vi har kunskap, tydliga handlingsplaner och rutiner så att vi kan hänvisa till skydd, stöd och vård, säger Ann Wolmar.

RMR - Hedersrelaterat våld och förtryck

Fakta RMR

Regionala Medicinska Riktlinjer är styrande dokument i det kliniska arbetet för förvaltningarna och medarbetarna i regionen. De ska bidra till kunskapsbaserad och högkvalitativ vård i den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen.

RMR utgår från evidensbaserad kunskap eller konsensus om bästa diagnostik och behandling, alternativt föreskrifter och lagar. Syftet är ange den regionala standarden på vård och behandling i regionen för att ge en kunskaps­baserad och högkvalitativ vård till Västra Götalands invånare.

Fakta VKV

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, med samtliga 42 000 medarbetare inom hälso-och sjukvården, samt tandvården, som målgrupp.

VKV grundades 2009 och utbildar, metodutvecklar och bedriver forskning. Syftet att medarbetare inom regionen ska ha tillgång till användbara metoder i sitt arbete, den senaste kunskapen och pedagogiskt material. VKV är en del av Regionhälsan, en av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Kontakt vid frågor:
Josefin Brosché Hagsgård, kommunikatör VKV
josefin.brosche.hagsgard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-12 16:44