Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny riktlinje reglerar marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster

Publicerad:

Från den 15 juni 2021 har Västra Götalandsregionen (VGR) riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster. Riktlinjerna gäller all verksamhet som finansieras av VGR både i egen regi, upphandlad och avtalad. Riktlinjerna är teknikoberoende och gäller alla vårderbjudanden, både fysiska och digitala.

Riktlinjerna i urval

Vårdgivares marknadsföring ska

  • vara saklig, korrekt och relevant,
  • ha en god etisk och seriös framtoning som inte riskerar att rubba förtroendet, för vårdgivaren eller för uppdragsgivande region,
  • ske med måttfullhet och med stort hänsynstagande till mottagaren,
  • endast uppmuntra till vård som är medicinskt motiverad, och ha sin utgångspunkt i det uppdrag som anges mellan vårdgivare och region,
  • vara utformad så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring,
  • ske i sådana sammanhang att den inte kan anses som stötande eller kränkande.

Vårdgivare får inte

  • marknadsföra sig med fokus på avgifters storlek,
  • ge erbjudanden om rabatterade besök eller annat ekonomiskt värde,
  • rikta marknadsföring till barn och ungdomar under 18 år.

Nationellt framtagna

Riktlinjerna är nationella och framtagna gemensamt för regionerna av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att komplettera områden där man funnit att det finns brister i gällande lagar och regleringar.

Beslutet om riktlinjerna är tagna av regionstyrelsen 15 juni (RS 2121-01077) och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 maj.

Regional riktlinje för marknadsföring av hälso- och sjukvård

Kontakt vid frågor

Niclas Samsioe, ledningsstöd till kommunikationsdirektören, Koncernkontoret
niclas.samsioe@vgregion.se

Publicerad: