Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya intyg aktuella vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan. För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. Patienten betalar patientavgift och läkarintyget ingår i avgiften.

Den 1 februari finns ett nytt medicinskt utlåtande som gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I utlåtandet kommer det att finnas en ny version på den "förfrågan" som görs från Arbetsförmedlingen till hälso- och sjukvården. När medicinskt utlåtande utfärdas ska Arbetsförmedlingen debiteras timtaxa. Patientavgift ska inte tas ut.

Mer information om de nya intygen

Enligt uppgift från SKL beräknas de två nya intygen från Arbetsförmedlingen kunna digitaliseras och finnas tillgängliga i Webcert under senare delen av året.
För att underlätta beställningar av intyg arbetar SKL, Inera och Arbetsförmedlingen med att ta fram en digital beställningstjänst. I tjänsten ska hälso- och sjukvårdspersonal kunna ta emot, besvara och administrera förfrågningar av intyg från myndigheter.

Till en början är det tänkt att beställningstjänsten ska kunna användas av Arbetsförmedlingen för att göra en förfrågan till hälso- och sjukvården om ett medicinskt utlåtande, men framöver skulle den också kunna användas av andra aktörer, till exempel kommuner.

Kontaktpersoner:
Frågor om sjukskrivningsprocessen inklusive frågor om intygen:
Mats Swanberg, koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
mats.swanberg@vgregion.se

Avgiftsfrågor:
Carin Svensk, koncernstab hälso- och sjukvård
carin.svensk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-23 15:26