Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökat stöd kring självskadebeteende och ätstörningar

Publicerad:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att teckna en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen SHEDO. Överenskommelsen handlar om förebyggande och utvecklande arbete gällande självskadebeteende och/eller ätstörningar.

SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en ideell förening som verkar för att ge stöd, öka kunskap på området och förbättra vården för personer med självskadebeteende och/eller ätstörningar. Föreningen har tagit initiativ till ett IOP med syftet att skapa ett mervärde för drabbade, anhöriga och vårdpersonal genom att samverka kring förebyggande och utvecklande insatser.

Initiativet har föregåtts av ett nära samarbete under flera år mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SHEDO.

Flera rapporter pekar på en ökning av psykisk ohälsa hos unga under perioden 2016–2019. Gruppen 15-24 år utmärker sig, och vanliga problem i denna grupp är självskadebeteende och ätstörningar.

Ett IOP med SHEDO bedöms bli ett värdefullt komplement till VGR:s övriga vårdutbud. För drabbade och anhöriga innebär det bland annat tillgång till föreningens e-postjour, självskadechatt och anhörigutbildningar. För personal inom vården innebär överenskommelsen möjlighet till ökade kunskaper utifrån den erfarenhet och unika kompetens som finns i föreningen.

Överenskommelsen gäller för åren 2022 - 2024 med möjlighet till två års förlängning.

Kontakt vid frågor:
Harriet Johnsson Dimberg, regionutvecklare, Koncernkontoret
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

Publicerad: