Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organiserad prostatacancertestning prövas i Västra Götalandsregionen

Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.

Sjuksköterska tar blodprov på en äldra man, provrör i förgrunden.

Varje år kommer män som fyller 50 år det aktuella året (12 000 män/år) att få information hemskickad om för- och nackdelar med prostatacancertestning och hur de går till väga om de vill testa sig. Ett första steg är ett blodprov, ett PSA-test.  

Om mannens PSA-värde är förhöjt kommer fortsatt handläggning av utredning ske inom ramen för organiserad prostatacancertestning via särskilt kansli. En magnetkameraundersökning kommer då att erbjudas och nästa steg är en vävnadsprovtagning av prostatan.

Antalet män som förväntas testa sig är cirka 6 000 per år. De kommer vända sig till pilotprojektets ansluta VGR-finansierade vårdcentraler eller provtagningscentraler för att ta sitt blodprov. 

I pilotprojektet beräknas cirka 70 extra nyupptäckta cancerfall hittas per år.

Mer information om pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning kommer att publiceras på Vårdgivarwebben framöver.

Flyer (A5) om pilotprojektet för utskrift

Kontakt vid frågor:
Elin Ljungqvist, projektledare organiserad prostatacancertestning
Regionalt cancercentrum väst
elin.ljungqvist@rccvast.se
Telefon: 072-230 77 85

www.cancercentrum.se/vast/prostastacancertestning

Senast uppdaterad: 2020-02-21 08:24