Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvårdsdagen VGR 2018 – Presentationer

Den 3 oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR. Ett stort tack till alla som deltog under dagen!

Sidan är uppdaterad 2018-10-18.

Programmet

Länk till programmet.

Föreläsningar från stora salen (Rum 13)

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland
- Tony Johansson, Ann Söderström, Jan Eriksson

Den virtuella assistenten kommer att avlasta primärvården
- Hans Van Den Brink och Erica Sandberg

God och nära vård en primärvårdsreform
- Anna Nergårdh

Rum 1

10 års erfarenhet av närvårdsarbete
- Sven-Ove Andersson
En presentation av framgångsfaktorerna i närvårdsarbetet med fokus på bland annat kommunens roll som medaktör och ledningens betydelse i kulturarbetet.

Mobil närvård – nulägesrapport
- Karin Fröjd

”Using the force” ett sätt att nå samverkan?
- Annika Leidenhed
Kan Yoda´s krafter behövas för att vi ska nå goda resultat i vår samverkan mellan primärvård och kommun? Den frågan och en hel del till gällande sam­verkan i arbetet med mobila teamet i Örgryte/Härlanda kommer mycket troligt att besvaras.

Rum 2

Nya vägar till den ”gamla” vården?
- Margareta Danelius och Gudrun Greim
Erfarenheter av sömlös digital vård utan avkall på medicinsk kvalitet  Capio Go och Närhälsan

Rum 3

Vrida och vända på Smärtkuben
- Anke Samulowitz och Kristin Eliasson
Det nya reflektionsverktyget Smärtkuben är ett sätt att underlätta diskussioner mellan kollegor för att få en ny syn på dessa föreställningar och på så sätt göra vården mer jämlik.

Rum 4

Närsjukvårdscentrum modell Västra Götaland
- Sofia Hedenlund
Presentation och dialog kring arbetet för ett organiserat, sömlöst samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad sjukhusvård för att möta den enskilde individens behov.

Rum 5

Förstärkt vårdgaranti och Patientkontrakt
- Lisbeth Isaksson, Johan Assarsson och Anette Nilsson
SKL presenterar hur den förstärkta vårdgarantin kommer att följas upp och hur en överenskommelse mellan patient och vårdgivare kan integreras i dagens arbetsflöde.

Rum 6

e-Hälsolösningar vid vård av svår KOL
- Anders Ullman
Presentation av etablerandet av ett nytt centrum för öppen specialistvård av KOL - ett interprofessionellt och personcentrerat arbete understött av digitala lösningar.

Projekt Digitala vårdmöten testar nya sätt att bemöta patienter
- Kerstin Hinz
Möt projekt Digitala vårdmöten för att se tre testmodeller som använder den digitala tekniken i patientmöten på distans.

Rum 7

Koncentration av sjukhusens uppdrag – en förutsättning för utbyggnad av den nära vården
- Levi Siljemyr, Magnus Karlsson, Lisa Ståleby Båth, Tobias Carlsson, Annika Larsson, Åsa Cronberg Lind
En redogörelse för samtliga områden inom koncentration av sjukhusens upp­drag men med fokus på utbyggnaden av den nära vården i det akuta omhän­dertagandet.

Rum 8

Ungas psykiska hälsa primärvården växlar upp för att möta en av vår tids största utmaningar
- Zophia Mellgren och Maria Sjöblom Hyllstam
Seminariet belyser att tidiga insatser för barn och unga med lättare psykisk ohälsa gör skillnad.

Rum 9

Familjecentralen Kärnan, så skapade vi en gemensam mötesplats
- Åsa Breman, Gunilla Carlsson, Anette Olsson, Elisabeth Svantesson
Samverkan mellan 6 vårdcentralers BVC både privata och offentliga, tillsam­mans med MVC och kommunen. En utmaning som fick ett lyckat resultat!

Hur driver man en vårdcentral i en utmanande miljö?
- Christer Andersson
Presentation av Bergsjöns vårdcentral och mina bästa råd baserat på nio års framgångsrik verksamhet.

Rum 10

Utbildningsuppdraget, en utmaning (inledning, studierektorsenheten, ST-utbildning) 
- Per Backman, Karin Hed, Christina Högberg, Niklas Lehtipalo och Yvonne Sundell
Kompetensförsörjning i en utbyggd primärvård. Hur ska vi tillsammans klara utbildningsuppdraget?

Rum 11

Så fungerar PrimärvårdsKvalitet  ditt stöd i kvalitetsarbete (inledning, rehabilitering, vårdcentral)
- Maria Ahlgren, Malin Werling och Kristin Wetterling
PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentraler och rehabenheter att följa upp och förbättra sitt arbete. Just nu pågår införandet av PrimärvårdsKvalitet i regionen. Seminariet är ett tillfälle att lära dig mer och få goda exempel på hur det används.

Rum 12

Det nyskapade Primärvårdsrådet och Nationellt kliniskt kunskapsstöd – information och dialog (nya kunskapsorganisation, nationellt kliniskt kunskapsstöd, primärvårdsrådet) 
- Tomas Bremholm, Helena Gotte och Maria Larsson
En presentation av det nya Primärvårdsrådet och dess plats i kunskapsorgani­sationen samt en orientering i hur det VGR-redaktionella arbetet med NKK ska bedrivas i samverkan med Primärvårdsrådet och andra delar av kunskapsorga­nisationen.

Vid frågor

Vid frågor eller kommentar om konferensen, skicka gärna dessa till primarvardsutveckling@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-18 09:40