Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt register i den regionala förteckningen över kvalitetsregister

En nyhet i regional förteckning över kvalitetsregister 2019 är SiberR, Svenska internetbehandlingsregistret:

SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret

Psykologisk internetbehandling är en ny metod och behöver kontinuerligt utvärderas. SibeR är ett redskap för systematisk uppföljning och fortlöpande utveckling av internetbehandling, så att den bedrivs under säkra former och med hög kvalitet. SibeRs kvalitetsmått gäller tillgänglighet, diagnostisk bedömning, behandlingseffekt och fullföljande.

Psykologisk behandling via internet breddinförs i VGR. Uppkoppling till SibeR sker i samband med att vårdenheter inför internetbehandling.

Inom Västra Götalandsregionen används ett stort antal register för uppföljning av hälso- och sjukvård.  Regional förteckning över kvalitetsregister 2019 - Västra Götalandsregionen är ett urval av register som har sådan betydelse och spridning att det kan anses motiverat att alla verksamheter som i väsentlig grad hanterar berörd typ av patienter verkar för att få en komplett registrering.

Kontakt vid frågor:
Elna Persson, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
elna.persson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-29 16:20