Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional nedtrappningsenhet kring läkemedelsberoende startas

Sedan 2013 har det i VGR bedrivits ett aktivt arbete med att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel. Inledningsvis var detta arbete inriktat mot att minska nyinsättningar. Nu tas nästa steg genom att Medpro Clinic AB har tilldelats uppdraget att driva en regionövergripande verksamhet med inriktningen mot att hjälpa redan beroende patienter som vill minska eller sluta med sina läkemedel.

Medpro Clinic AB som tilldelats uppdraget ska fungera som en regional enhet med extra resurser och specifik kompetens och ska ta emot patienter med iatrogent läkemedelsberoende. Alla vårdcentraler i regionen ska kunna remittera vuxna patienter och möjlighet kommer att finnas för patienten att skicka egenremiss.

Före remittering till nedtrappningsenheten ska utsättningsförsök ha gjorts på behandlande enhet. Som stöd för detta har Västra Götalandsregionen tagit fram medicinska riktlinjer:

  • Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger – in och utsättning
  • Opioider vid långvarig icke cancerrelaterad smärta (som även behandlar in- och utsättning)

Stationär bas men mobilt arbetssätt
Teamet kommer att ha en stationär arbetsplatsbas i Lilla Edet med mottagningsverksamhet och administrativ verksamhet. Arbetssättet är till stor del mobilt och teamet kommer att resa ut till vårdcentralerna i regionen för att kunna ge en nära vård och en god tillgänglighet för alla patienter oavsett geografisk tillhörighet. I de fall där digital teknik finns tillgänglig och bedöms lämplig kan till exempel Skype användas.

Teamet kommer att arbeta utifrån den så kallade TUB-modellen, som bygger på en långsam nedtrappning och utsättning av läkemedlet. Det kommer att erbjudas kontinuerlig stödjande samtalskontakt (MI) och det kommer även att finnas psykoterapeutisk kompetens (KBT). Teamet består av följande professioner: sjuksköterska, fysioterapeut, socionom, psykiater. Teamet kommer att ha ett nära samarbete kring patienten, för att på bästa möjliga sätt tillgodose individuella behov.

Eftervård
Patienterna kommer att ha behov av fortsatt kontakt med enheten även efter avslutad läkemedelsutsättning för att upprätthålla sitt oberoende. Hur lång tid som behövs varierar från individ till individ men oftast behövs stöd under minst sex månader. Den hjälp och behandling som påbörjats under nedtrappningsfasen kan komma att utökas och nya strategier tas fram för att patienten nu ska få bästa möjliga hjälp att orka framåt och se nya möjligheter i sin vardag.

Välkomna med remisser från och med 1 april!  Under våren kommer mer information att publiceras på enhetens hemsida.

Kontakt vid frågor:
Eva Thorén, enhetschef
eva.thoren@medpro.se

Senast uppdaterad: 2019-02-18 12:24