Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Reviderad rutin vårdhygien – covid-19

Publicerad:

I takt med ny kunskap om covid-19 och hur det smittar revideras myndigheternas rekommendationer kontinuerligt om hur vi ska undvika att sprida smitta i vården. Västra Götalandsregionen har nu reviderat sina rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 20-03-30. Rutinen gäller för misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom all vård och omsorg.

Revideringen gäller huvudsakligen; personlig skyddsutrustning, aerosolgenererande procedurer, hantering av tvätt och avfall, omhändertagande av avliden samt förtydligande om vad som gäller avseende transporter och besökare.

Skyddsåtgärder utgår alltid från bedömd risk i aktuell vårdsituation. Lokal riskbedömning behöver utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker AFS 2018:4.

Ur rutinen om smittsamhet

 • Covid-19 smittar via dropp- och kontaktsmitta mellan människor, det vill säga på samma sätt som influensa. 
 • För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.
 • Den huvudsakliga smittspridningen bedöms ske via luftvägssekret.

Ur rutinen om skyddsutrustning

 • Heltäckande visir ensamt eller vätsketätt munskydd (IIR)  ihop med skydd för ögonen används som stänkskydd för att skydda sig själv mot stänk av kroppsvätskor i ansiktet. Visir som inte skyddar för stänk mot munnen kombineras med vätsketätt munskydd (IIR). Utifrån en riskbedömning och de arbetsmoment som utförs väljs det arbetstekniskt mest lämpliga alternativet.
 • Vid aerosolbildande procedurer används andningsskydd tillsammans med visir för att skydda sig.
 • Plastförklädet används för att skydda arbetsdräkten från att förorenas med kroppsvätskor så att den hålls ren.
  - Vanligt ärmlöst plastförkläde är grunden, i kombination med desinfektion av händer/underarmar.
  - Vid risk för stora mängder kroppsvätskor som kan förorena underarmar eller arbetsdräkt samt vid aerosolbildande procedurer används långärmat vätsketätt skydd över arbetsdräkten.
 • Handskar används i enlighet med basala hygienrutiner för att skydda händerna mot större mängd förorening av kroppsvätskor. Händer ska alltid desinfekteras efter handskanvändning.
 • Grundläggande för att bryta smittvägar är basala hygienrutiner, punktdesinfektion, städning samt rengöring. Det är oerhört viktigt att dessa rutiner tillämpas i samtliga vårdsituationer oavsett om man misstänker covid-19 eller inte. 

Rutinen i sin helhet

(Finns publicerad hos Smittskydd Västra Götaland)

Publicerad: