Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sex på arbetstid - en podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Publicerad:
I poddstudion: poddstudion: Anna Skoglund, Elin Klingvall och Suzann Larsdotter

16 april lanseras podden "Sex på arbetstid" som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips.

Podden tar upp olika teman kopplade till SRHR, såsom vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet. Programmen ger också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och hur vi kan träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet. Många vårdutbildningar saknar idag utbildningsmoment om sexualitet trots att den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Podcasten är tänkt som ett stöd för dig att utveckla ditt professionella bemötande i frågor som rör SRHR.

Podden Sex på arbetstid kommer delvis att fungera som ett arbetsredskap/lärandeplattform, vad kommer ni att lyfta och prata om? - Varje avsnitt lyfter olika teman kopplade till SRHR, till exempel vulvasmärta, andrologi, sexuell lust, hur vi kan prata om sex i vården och normer kring kön och sexualitet.

Vem är podden till för?
- Sex på arbetstid är till för personal inom hälso- och sjukvård men kan även vara relevant för patienter och andra yrkesgrupper. Alla har inte möjlighet att delta i utbildningar eller på konferenser och vi hoppas att podden kan vara en tillgänglig och enkel ingång till SRHR.

Hur kan vårdgivaren använda den i sitt arbete?
- Vår tanke är att medarbetare ska ges möjlighet att lyssna på podden under arbetstid, själv eller tillsammans med kollegor.  Varje avsnitt avslutas också med att de inbjudna gästerna ger tre konkreta tips. Vi hoppas att de som lyssnar ska känna att de lär sig något nytt men också att tipsen och poddens innehåll kan hjälpa verksamheter att reflektera kring sitt arbete med SRHR. Vi tror och hoppas att podden kan ha en stöttande och motiverande effekt.

Hur gör podden oss bättre rustade i mötet med våra patienter?
- Podden är inte heltäckande och kan givetvis inte ersätta större utbildningsinsatser. Men vi tror den kan vara en ingång till och påbörja, eller fördjupa, samtal kring SRHR. Det kan handla om vilka rutiner som finns, hur vi pratar om SRHR med patienter och vilka ord som används. Vi hoppas även att podden kan starta reflektioner kring egna föreställningar och värderingar kring sex och hur det kan påverka mötet med patienter.

Vilka är ni som gör podcasten?
- Podcasten görs av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en utvecklingsenhet med ett regionalt uppdrag att sprida kunskap om SRHR i Västra Götalandsregionen. Vi som är programledare är Jennie Fessé, Elin Klingvall och Anna Skoglund och arbetar alla tre som utvecklingsledare på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Exekutiv producent är Malin Holgersson.

Kort om begreppet SRHR och varför arbetet med SRHR behövs:
SRHR är en förkortning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det handlar till exempel om allas rätt till sin kropp och god vård och service gällande sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa är en del av den allmänna hälsan och en viktig del av de flesta människors liv.  Studier visar att vårdutbildningar saknar sexologiska perspektiv och personal känner sig osäkra kring frågor som rör framförallt sexuell hälsa. Konsekvenser av det kan vara att patienter inte får frågor kring sin sexualitet, att man inte lyfter frågor kring olika läkemedels påverkan på lust och förmåga eller att personer inte erbjuds provtagning för hiv och könssjukdomar.

Podden på SRHR

Podden på Närhälsan

sex på arbetstid

Kontakt

Anna Skoglund
Utvecklingsledare, Närhälsan
Kunskapscentrum för sexuell hälsa
0700-822734
anna.skoglund@vgregion.se

Publicerad: