Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialiserad palliativ vård i hemmet i Göteborg och kranskommunerna

Publicerad:

Under 2022 införs modellen för specialiserad palliativ vård i hemmet, med särskilda resursteam som utgår från SU, i Göteborgs Stad och kommunerna Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.

Modellen  

  • Består minst av läkare, sjuksköterskor och kurator  
  • Resursteamet tar över det medicinska patientansvaret från primärvården. 
  • Sjuksköterskorna arbetar enligt en modell som kan jämföras med kontaktsjuksköterskor.  
  • Resursteamet arbetar nära sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunal hälso- och sjukvård som har omvårdnads- och rehabansvaret samt med primärvården. 

Sjuksköterskans roll är att vara kontaktsjuksköterska, samordna insatserna, medverka i teambesök och starta och följa upp komplexa behandlingar. 

Teamet arbetar kontorstid. Övrig jourtid ska en tydlig plan, för åtgärder vid olika scenarier, finnas för patient och vårdgivare. Det är hemsjukvården som kontaktas under jourtid, för de patienter som är anslutna till denna vård.  

Primärvården utser en fast läkar- och vårdkontakt för de behov patienterna har på primärvårdsnivå och ansvarar för vård enligt Krav- och kvalitetsboken. En fast läkarkontakt utses även av den specialiserade palliativa vården. Primärvården ansvarar också för anslutning till Nationell patientöversikt. Primärvården deltar i planeringsmöte vid utskrivning från SU och patienterna erbjuds en samordnad planering.  

Hemsjukvården ansvarar för insatser på primärvårdsnivå enligt hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunalt anställd hälso- och sjukvårdpersonal kan medverka i, och i vissa fall utföra, insatser på specialistnivå efter överenskommelse och individuell planering. 

Inskrivning av patient sker via remiss. Exempel på hur rutiner och ansvarsfördelning kan se ut finns för patient (1) som skrivs ut från sjukhus och är inskriven i hemsjukvård, patient (2) som skrivs ut från sjukhus och inte är inskriven i hemsjukvård och patient (3) som remitteras från vårdcentralen utan hemsjukvård.

Kontakt vid frågor:

Henrietta Arwin, primärvårdschef Närhälsan
henrietta.arwin@vgregion.se

Maria Taranger, områdeschef SU/SS, ansvarig för palliativt resursteam SU
maria.taranger@vgregion.se

Publicerad: