Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistmottagning kring ME, fibromyalgi och smärta inrättas

Den specialiserade vården av patienter med ME, fibromyalgi och långvarig icke-malign smärta ska från 1 januari 2021 bedrivas av en mottagning vid Angereds närsjukhus. Det är inriktningen i ett beslut av västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avsikten är också att samordna uppdraget med den befintliga smärtmottagningen vid Angereds närsjukhus för att ge en verksamhet med samlad kompetens och en bra grund för kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR).

Idag bedrivs den specialiserade vården för patientgrupperna sedan två år av Smärthjälpen Sverige AB genom avtal med VGR. Mottagningen finns i Göteborg. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga detta avtal till och med 31 december 2020, men att omhändertagandet av patientgrupperna därefter övergår i egen regi.

Smärthjälpen har visat följsamhet till avtal och god kvalitet på vården som erbjudits. En behovsöversyn som gjorts inför beslutet visar dock på en del brister i vårdkedjan specialistvård-vårdcentraler/första linjens vård. Det nuvarande avtalet innebär också en begränsning av antalet behandlingsinsatser. Inriktningen för den nya mottagningen är istället att patienter med svåra symtom ska få vård kontinuerligt av specialistmottagningen.

Första linjens vård ska ansvara för det inledande omhändertagandet av alla patienter samt för den fortsatta vården av patienter med milda och medelsvåra symtom. Detta sker med stöd från specialistmottagningen, som även får ett utbildningsuppdrag gentemot allmänläkare i första linjens vård.

Inrättandet av den nya mottagningen kommer att ingå i arbetet med vårdöverenskommelse 2021 med Sjukhusen i väster, där Angereds närsjukhus ingår.

--
ME: Myalgic Encephalomyelitis (tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom)

Icke-malign: ej cancerrelaterad
--

Kontakt vid frågor:
Gunnel Sjöberg, regionutvecklare, koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
gunnel.sjöberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-18 09:04