Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar från Kunskapsstöd psykisk hälsa, KPH

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen vill informera om nedanstående utbildningar.

Spridningsseminarium- multimodal rehabilitering vid UMS i primärvården

14:e november

Vårdcentralen Kusten i Ytterby har genomfört ett pilotprojekt som inneburit utveckling och implementering av en teambaserad behandlingsmodell för patienter med utmattningssyndrom i primärvården. För verksamheter med intresse och förutsättningar för att införa en multimodal behandlingsmodell för UMS delar vårdcentralen Kustens team med sig av sin behandlingsmodell.

Målgrupp: Förutsättningar som krävs för att införa den teambaserade behandlingsmodellen är dels ett välfungerande samarbete mellan vårdcentral och rehabenhet, och dels att alla de yrkeskategorier/funktioner som den multimodala insatsen bygger på, finns att tillgå inom verksamheterna: leg psykolog, leg fysioterapeut, leg arbetsterapeut, vårdsamordnare och rehabkoordinator.

Då en del av modellen innebär genomförande av insatsen ReDo bör även den kompetensen finnas på rehabenheten. Minst en representant från respektive verksamhet (vårdcentral och rehab) bör närvara på seminariet.
Länk till mer information och anmälan via Regionkalendern

Psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD - teori och tillämpning

12:e november

Målgrupp: Medarbetare som i det vardagliga arbetet möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behörig är legitimerad vårdprofession med grundläggande psykoterapiutbildning, KBT-inriktning (eller motsvarande).
Länk till mer information och anmälan via Regionkalendern

KBT-behandling i grupp vid sömnbesvär

21-22 november

KBT-behandling för insomni är en evident behandlingsmetod med hållbart resultat och gruppbehandling är ett effektivt alternativ. Utbildningen syftar till att utbilda gruppledare i kvalitetssäkrad VGR-modell för sömnbehandling i grupp. Utbildningen ger en kortare teoretisk genomgång av sömnen och dess betydelse för hälsan, sömnstörningar och sömnbehandling. Utbildningen ger kunskap om hur behandlingen ska läggas upp, sessionernas struktur, innehåll och disponering.

Målgrupp: Personal inom VGR. I första hand vänder utbildningen sig till dig som efter avslutad kurs planerar att starta gruppbehandling för patienter med sömnbesvär på din enhet. Målgrupp för utbildningen är leg.psykolog/psykoterapeut eller annan legitimerad personal och socionom med minst grundläggande psykoterapikompetens i KBT.
Länk till mer information och anmälan via Regionkalendern

Unified protocol med fokus på gruppbehandling för vuxna

29-31 januari

Utbildning omfattar två och en halv dag och syftar till att ge deltagarna en gedigen grund i Unified Protocol med betoning på tillämpning av gruppbehandlingsformatet. Kursen kommer att innehålla de teoretiska utgångspunkterna för Unified Protocol, en beskrivning av forskningsläget, genomgång av manualens åtta moduler, och hur behandlingsmanualen kan anpassas till gruppformat.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till specificerad personal i VGR, som har för avsikt att starta grupper enligt metoden framförallt inom primärvården men deltagare från specialistpsykiatrin är också välkomna. Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter, samt även socionom och övrig legitimerad personal med minst grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1).
Länk till mer information och anmälan via Regionkalendern

Att möta små barn i vården – med utgångspunkt i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Start 6:e december

Kursen ger en bred förståelse för små barns utveckling och berör faktorer som främjar psykisk hälsa respektive ökar risken för psykisk ohälsa hos föräldrar och barn. Det ålderstypiska i små barns utveckling och de utmaningar som är kopplade till olika perioder i utvecklingen berörs. Betydelsen av miljöfaktorer som till exempel föräldrarnas hälsa och omvårdnadsförmåga samt faktorer hos barnet som påverkar dess utveckling under de första levnadsåren tas upp.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till BVC- personal
Länk till mer information och anmälan via Regionkalendern

Kontakt vid frågor kring utbildningarna:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Se även KPH:s hemsida

Senast uppdaterad: 2019-10-14 13:26