Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsfri utbildning 7,5 hp för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa

Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och löper under två terminer med start i augusti 2020 och avslut i januari 2021. Undervisningen är förlagd till en till två dagar per månad och omfattar föreläsningar, litteratur- samt diskussionsseminarier.

Kursen Utvecklingspsykopatologi är en interprofessionell utbildning framtagen för de yrkeskategorier som saknar detta i sin utbildning och som i sitt arbete möter barn och deras föräldrar. Den syftar till att skapa en fördjupad förståelse för och ge kunskap om den normalpsykologiska utvecklingen hos barn och unga samt hur avvikande utveckling hos barn kan uppstå. Detta är en förutsättning för att kunna delta i arbetet med att understödja barns och ungas utveckling och psykiska hälsa i bedömnings- och behandlingsdelar. Utbildningen ska även bidra till att den studerande ökar sin professionella handlingsberedskap inför möten med barn med allvarlig psykisk ohälsa.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på vårdcentral, inom Vårdval Rehab eller på BUP, etc. Du är till exempel läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetar i Västra Götalandsregionen

Sista anmälningsdag: 18 juni

Inbjudan mer information och länk till anmälan

Kontakt vid frågor:
Evelina Stranne, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
evelina.stranne@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-04-29 11:05