Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vården ska komma närmare patienterna

Publicerad:
Bild på åhörare och talare

Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.

Västra Götalandsregionen är först ut i Sverige att ta ett samlat grepp om vården. Det handlar om att utveckla den nära vården, att öka användandet av digitala vårdformer och tjänster, att koncentrera visa delar av den specialiserade vården och att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

- Vi ska ändra ett helt vårdsystem och det är otroligt spännande att vara med, sade hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Men det viktiga är att vi gör det tillsammans. Allas medverkan är viktig och en omställning blir det först när invånare och patienter märker skillnad.

Skapa värde för patienterna
Omställningen av hälso- och sjukvården handlar inte om att spara pengar utan om att använda resurserna på ett bättre sätt och att skapa värde för invånare och patienter. Den vård som invånarna behöver ofta ska vara lättillgänglig och finnas nära. 

Ett av målen är att minska behovet av sjukhusvård genom en väl utbyggd nära vård som kan arbeta förebyggande.

- Vi har en alltför sjukhustung vård, säger Ann Söderström. Vi behöver arbeta mer förebyggande och ge primärvården en större roll för att minska behovet av vård på sjukhus. Vi behöver också utveckla nya arbetssätt och samordna våra gemensamma resurser så att invånarna upplever ökad kontinuitet, trygghet, tillgänglighet och kvalitet.

Men den nära vården behöver inte nödvändigtvis vara geografiskt nära, påpekar Ann Söderström. Nära kan vara olika för olika patienter. Den relationella närheten är minst lika viktigt, att veta vart man ska vända sig och känna att vården finns där man behöver den.

Basen i hälso- och sjukvården
Primärvårdsdagen gästades också av regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh. Sedan mars 2017 arbetar hon med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården. Utredningen heter Samordnad utveckling för god och nära vård och i juni lämnades ett andra delbetänkande till regeringen.

Utredningen fokuserar på att primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Den ska vara första instans dit människor vänder sig, med en tydligare personcentrering och inkludering av den kommunala vården. Primärvården ska också koordinera patientens kontakter med andra delar av hälso- och sjukvården, en fast vårdkontakt.

- Vi vill skapa en modern hälso- och sjukvård som tar höjd för befolkningens behov och befolkningens förväntningar, säger Anna Nergårdh. Folk förväntar sig en sjukvård som hänger ihop och där vården, och inte patienten själv, tar ansvar för samordningen.

Regeringens utredare Anna Nergårdh talar under Primärvårdsdagen
Regeringens utredare Anna Nergårdh.

Nationellt uppdrag
Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av satsningar på akutsjukhus och annan specialiserad vård. I internationella jämförelser har svensk vård goda resultat när det gäller medicinsk kvalitet, men sämre utfall i jämförelser när det gäller kontinuitet, patienters delaktighet och tillgänglighet till vården för medborgarna.

Anna Nergårdh menar att primärvården är den del av svensk hälso- och sjukvård som har bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov. Därför är målsättningen att öka patienternas möjligheter att i första hand alltid kunna vända sig dit för att få en bedömning och hjälp. Idag sitter för många för länge i väntrum på akuten istället.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården där det ska framgå att primärvården ska vara basen i sjukvården dit befolkningen i första hand ska vända sig. Primärvårdens uppdrag ska bli tydligare, och det som erbjuds ska vara mer lika var man än bor i landet.
  • Stärkt delaktighet. Utredningen vill att patientens delaktighet stärks och att det görs tydligare att primärvården är navet i vård och omsorg.
  • Kontinuitet i primärvården. Utredningen föreslår ett förtydligande av patientens möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården.
  • Ändamålsenlig administration. Utredningen bedömer att det kan finnas anledning att se över om förutsättningarna för möjlighet för fler yrkesgrupper än läkare att skriva intyg.
  • Ökad tillgänglighet. Utredningen anser att vårdcentraler/primärvården i större utsträckning ska kunna ta hand om det som är primärvårdens uppdrag snabbare. Det gör att öppettiderna kan behöva ökas jämfört med idag på vissa håll. Man ska inte behöva vända sig till en akutmottagning med sådant som är primärvårdens uppdrag och som kan tas omhand där.

Mer information:

Samordnad utveckling för God och nära vård

Presentationer från Primärvårdsdagen

Kontakt:
Marie Gustavsson
marie.e.gustavsson@vgregion.se

Publicerad: