Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhygien - uppdaterade rutiner

Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:

Basala hygienrutiner och klädregler

Städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal

Alla människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär en ökad risk för smittspridning. Patienter har dessutom på grund av sjukdom, behandling eller ålder ofta en ökad mottaglighet för infektioner. Patienter nyttjar olika vårdformer: primärvård, sjukhus samt kommunal vård och omsorg. Vi ska erbjuda dem en säker vård av god kvalitet oavsett var de befinner sig.

Med vårdrelaterade infektioner menas infektio­ner som drabbar patienter eller personal i sam­band med vård, undersökning eller behandling. Dessa medför mycket lidande för de drabbade och deras anhöriga. Varje år avlider patienter i Sverige som en direkt eller indirekt följd av en vårdrelaterad infektion.

Följa basala hygienrutiner viktigaste åtgärden
Den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning inom vården är att följa basala hygienrutiner. Dessa ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal i alla vård- och under­sökningssituationer.

Personal behöver ha tillgång till utrustning och anpassade lokaler som stödjer rätt beteende inklusive goda hygienrutiner. Lokalerna och utrustning ska skötas med fullgod städ­ning, desinfektion och underhåll.

Städning och rengöring minskar mängden mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion viktiga åtgärder för att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.

Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson, hygiensjuksköterska Vårdhygien
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-07 14:10