Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viktig information till remittenter som skickar SVF-remisser till SU

Publicerad: Uppdaterad:

SVF-remisser som ska till Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas från och med 9 november 2020 till ett gemensamt faxnummer via Remissportalen. Det faxnummer som gäller från och med den 9 november 2020 är 010-435 75 50.

På remisserna ska det tydligt framgå att det är en SVF-remiss och vilket SVF-förlopp som avses. Detta för att Remissportalen utan fördröjning ska kunna skicka remissen till rätt verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi hänvisar till:

Standardiserade vårdförlopp - förkortade versioner för primärvården

Undantag för alla remittenter

Vid hantering av Remissportalen är tre SVF- förlopp undantagna: Buksarkom, Bröstcancer och Sköldkörtelcancer. Följ nuvarande rutin enligt respektive förlopp. För mer information:

Standardiserade vårdförlopp - förkortade versioner för primärvården

SVF-förlopp Malignt melanom: Undantag för privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare

I SVF-förloppet Malignt melanom skickas SVF-remisserna per post, inklusive bilder direkt till verksamhet Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare. Detta i avvaktan på att bildöverföring ska kunna ske via bildverktyget Picsara.

Närhälsan faxar remissen inklusive bilder till Remissportalen via
faxnumret: 010-435 75 50.

Förtydligande avseende de gynekologiska SVF-förloppen

Inga förändringar i nuvarande rutin för SVF-förlopp: Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Vulvacancer och Äggstockscancer. Efter bedömning av gynekolog på specialistmottagning inom gynekologi öppenvård skickas remissen till verksamhet Gynekologi- och reproduktionsmedicin på SU via faxnumret: 031-41 93 61.

Förtydligande avseende SVF-förlopp Magsäcks- och matstrupscancer

Vid misstanke om magsäcks- och matstrupscancer utförs gastroskopi inom fem arbetsdagar, eftersom gastroskopin avgör om man ska gå vidare med ytterligare utredning. Remissen till gastroskopi faxas till Remissportalens faxnummer 010-435 75 50 och märks med SVF GEA filterfunktion och sjukhustomt (Östra, Sahlgrenska eller Mölndal) beroende på vart patienten bor, se nedanstående länk:

Kontaktuppgifter för vårdgivare som ska skicka SVF-remisser till SU

Efter utförd gastroskopi:
Från Närhälsan och privata vårdgivare faxas remiss till Remissportalens fax nummer: 010-435 75 50. Remissen märks tydligt ”välgrundad misstanke” om magsäcks- och matstrupscancer.

Vid gastroskopi som visar välgrundad misstanke inom SU kontaktas SVF koordinator per telefon 031-342 86 10.

Akutremisser

Akutremisser hanteras som vanligt. Om tillståndet är akut gäller inte SVF-flödet.

Mer information

Kontaktuppgifter för vårdgivare som ska skicka SVF-remisser till SU

Remissregler VGR

Regionalt cancercentrum Väst, RCC


De standardiserade vårdförloppen, SVF, baseras på nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Alla SVF och vårdprogram finns samlade i RCC:s kunskapsbank.
Kunskapsbanken med alla SVF och vårdprogram

Remissportalen är en centraliserad funktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska dokument/filer och skickar dem till rätt verksamhet.
Läs mer på Remissportalens hemsida

Publicerad: