Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbutbildning om barnkonventionen

Sedan 1 januari i år är barnkonventionen svensk lag och inom Västra Götalandsregionen måste vi fortsätta vårt aktiva arbete med att stärka barnets rättigheter inom våra verksamhetsområden.

För att öka kunskapen om barnets rättigheter och öka förförståelsen för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen har Västra Götalandsregionen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik.

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare och syftar till att höja kunskapsnivån i organisationen. Utbildningen är anpassad för att genomföras tillsammans i er arbetsgrupp men kan även genomföras enskilt. Utbildningen är öppen för alla och kräver ej inloggning.

Läs mer om utbildningen på www.vgregion.se/webbutbildning-barnrat

Kontakt vid frågor:
Liselott Johansson, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet
liselott.m.johansson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-01-17 13:20