Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Branschråd för externa vårdgivare

Branschråd är ett dialogforum där Koncernkontoret och företrädare för externa vårdgivare oavsett avtalsform med Västra Götalandsregionen kan mötas. I branschrådet ingår vårdgivare med upphandlade avtal (LOU), vårdgivare som verkar enlig LOL och LOF, samt vårdgivare som verkar i vårdval i Västra Götalandsregionen enligt LOV. För att tillgodose behovet av hantering av avtalsspecifika frågor och information och samråd har det bildats ytterligare branschråd som delar av det större med separata möten.

Syfte

Syftet med Branschrådet är att fokusera på vårdkvalitet och framtidsfrågor som berör vården i hela VGR. Utöver branschrådet kommer det fortfarande att finnas behov av dialog på andra arenor mellan externa vårdgivare och VGR.

Branschrådet ska på en övergripande nivå föra dialog kring strategiska frågor som rör exempelvis:

 • kvalitet i vården
 • behovsanalyser
 • vårdstrukturer och ersättningssystem i VGR
 • patientsäkerhet
 • upphandling och tillämpning av lag om offentlig upphandling, LOU
 • läkarvårdsersättning, LOL
 • ersättning för fysioterapi, LOF
 • uppföljning
 • utbildning och kompetensutveckling

Representation

Det är önskvärt att representationen speglar det mångfald som finns inom gruppen externa vårdgivare.

De externa vårdgivarnas representanter i Branschrådet per maj 2017 är:

 • Agneta Hamilton, Vårdcentralen Kusten, LOV Primör
 • Agnetha Folestad, Capio Lundby Sjukhus, LOU
 • Anders Wallmon, Göteborgs Handcenter, LOU
 • Anneli Virenhem, Active Rehab, LOV Primör Rehab
 • Cathrin Johansson, Art Clinic, LOU
 • Jörgen Månsson, Carlanderska, LOU
 • Lennart Dückhov, Fysioterapeuterna Göteborg, LOF
 • Ulf Zackrisson, Göteborgs Privatläkarförening, LOL
 • Urban Pettersson, WeMind, LOU

 Koncernkontoret VGR representeras av:

 • Leena Ekberg, Avdelning Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal
 • Staffan Cavefors, Koncernstab hälso- och sjukvård
 • Kathe Mandorff, Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi & inköp
 • Tomas Bremholm, Avdelning Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal

Bakgrund

En stor del av vården i Västra Götalandsregionen utförs av externa vårdgivare vilket kräver att relationerna mellan VGR och de externa vårdgivarna fortsatt utvecklas. Vård som utförs i extern regi ingår i den beställning av vård som Västra Götalandsregionen gör för att säkra invånarna en god vård på lika villkor i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

I regionens beställar- och utförarmodell ligger huvudansvaret för den externa vården på hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det omfattar upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster, avtalsvård och uppföljning. Inom ramen för det ansvaret ligger då även att vara den part som för en dialog med och lämnar bindande information till externa vårdgivare.

Anteckningar Branschråd externa vårdgivare

Titel


Senast uppdaterad: 2019-07-08 13:01