Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 och barn på förskola

De vanligaste nytillkomna symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna. Barn får oftast mildare symtom än vuxna.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Smittsamhet
Enligt det nuvarande kunskapsläget så är det få barn som drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och förskolor verkar ha liten betydelse för smittspridningen i samhället. Förskolepersonal är inte mer sjuka i covid-19 än andra yrkesgrupper.

Återgång till förskolan
Barn och personal på förskolan ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man har symtom, även milda sådana. Barn kan återgå till förskolan om de varit pigga, friska och symtomfria i övrigt i minst två dygn. Det ska också ha gått minst 7 dagar sedan barnet blev sjukt. Om detta följs, kan barnet ha lite kvarvarande torrhosta och lätt snuva och ändå vara i förskolan.

På Folkhälsomyndigheten finns Information till förskolor och skolor

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-24 06:45