Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Angående: Regional rutin - minska smittspridning

Angående REGIONAL RUTIN Covid-19: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas. Version 2

CBHV får nu många frågor om hur den regionala rutinen kan tillämpas i barnhälsovården. Det är varje verksamhetschefs ansvar att besluta om tillämpningen av rutinen på BVC. 
Barnhälsovården är en främjande och förebyggande verksamhet och barn, föräldrar och personal ska vara friska. BVC har egna lokaler och ett avskilt väntrum. Fysisk distansering när det är möjligt och basala hygienåtgärder måste alltid tillämpas.
Barn generellt löper inte ökad risk att smittas och har lägre risk än vuxna att smittas av svår covid-19. Det gäller också infektionskänsliga barn. 
Barn smittar också mindre än vuxna just när det gäller denna infektion. Den europeiska smittskyddsmyndigheten har gjort en genomgång av smittsamhet i förskole- och skolmiljö och det finns inga hållpunkter för att barn smittar barn eller vuxna eller att vuxna smittar barn i detta sammanhang, som i viss mån kan påminna om barnhälsovården. Många moment på BVC kan vara svårare att genomföra om personalen inte syns eller kan interagera tydligt. Vissa moment kan vara ansiktsnära och/eller innebära risk för stänk från luftvägarna. Visir används alltid när personal eller förälder känner oro eller tillhör riskgrupp.

Se också Rutin inom barnhälsovården för covid-19-infekterad förälder och nyfött barn (med eller utan konstaterad smitta)

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-30 08:24