Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Indikatorstudie

Indikatorstudien

För att kunna följa upp effekter av Utökade hembesök (UH) genomförs en indikatorstudie där vi utgår från information från barnens journaler och från statistik som tas fram från Regional vårdanalys. Indikatorer från Regional vårdanalys handlar om antalet akutbesök och antal planerade och oplanerade besök på BVC. Indikatorer från barnens journaler handlar om amning, Rotavirusvaccination, MPR-vaccination, rökare i barnets hemmiljö, extra besök på BVC och akutbesök.

Den här delstudien har genomgått etisk prövning vid Etikprövningsmyndigheten.

Till personal som ska fylla i blanketten utifrån barnens journaler

För att lättare kunna hitta ”akutbesök” i journalerna framöver bör alla BHV-ssk registrera eventuella akutbesök under rubrik ”hälsohistoria” eller motsvarande i aktuellt journalsystem.

Gör så här när du fyller i blanketten:

  • Fyll i blanketten en gång i kvartalet för de barn som har avslutat det utökade hembesöksprogrammet.
  • De barn som har avslutat UH och har haft minst 4 hembesök tas med.
  • Fyll i blanketten när barnen är cirka 18 månader (har fått eller tackat nej till MPR).
  • Börja med de barn som är avslutade först, skriv in personnr och övriga uppgifter för varje barn. En rad för varje barn.
  • OBS! Det är inte samma ID-nummer som på kodlistan för enkäterna.
  • Variabel 13 avser akutbesök som finns inskrivna i barnets journal (besök på jourcentral eller sjukhus). Vi är medvetna om att ni inte alltid vet detta.
  • image.png

Spara och skicka till oss forskare:

  • Spara det här dokumentet på ett säkert ställe på din dator.
  • Vi vill ha en avidentifierad kopia av den ifyllda blanketten en gång i kvartalet.
  • Avidentifierad kopia: Spara en kopia av dokumentet. Döp den t ex till ”Kopia_indikatorlista_datum” och radera personnumren innan du mejlar dokumentet till lindahl@goteborgsregionen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-03 15:15