Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn i utsatta situationer

Plats:  Grand Hotel i Alingsås, Bankgatan 1, 441 30 Alingsås
Tid:  2020-05-06 kl. 09.00 t.o.m. 2020-05-08 kl. 15.30
Form:  Internat med helpension i enkelrum
Pris: 3700 kr

Målgrupp:  Kursen vänder sig till läkare, BHV-sjuksköterskor och psykologer som arbetar med barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. En geografisk och erfarenhetsmässig blandning av deltagare eftersträvas.

Kursinnehåll:  Hälsofrämjande förhållningssätt, samspel barn-förälder, lågaffektivt bemötande, att vara barn till förälder med kognitiva svårigheter, omsorgssvikt, toxisk stress, barns behov vid föräldrars separation, socialtjänstens arbete, barns sexualitet mm.
Kursen ger möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor och externa experter.

Ansökan   Sista ansökningsdag 2020-03-12

OBS ! Antagning sker efter ansökningstidens slut och besked lämnas 20 mars. Plats i kursen är personlig men kan överlåtas till annan deltagare efter godkännande av ansvariga för kursen.
Kursdeltagarna förväntas delta i alla moment för godkänd kurs.

Vid avbokning efter 17 april debiteras hela kursavgiften.

Inbjudan

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:14