Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resultat Graviditetsenkäten

Mellan den 1 december 2020 till och med den 31 mars 2021 har cirka 94 000 enkäter skickats ut, varav nästan 52 000 enkäter har besvarats. I Västra Götalandsregionen har 8 698 kvinnor svarat på enkäten, svarsfrekvensen var 52 procent. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande. Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Om graviditetsenkäten
Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.
Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.
 

Så tycker kvinnor i Västra Götaland om mödrahälso-
och förlossningsvården

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Västra Götalandsregionen är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 89 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 89 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

- Graviditetsenkäten är efterlängtad och det är glädjande att så många kvinnor valt att svara. Enkäten visar att de allra flesta kvinnor i Västra Götalandsregionen är nöjda med vården under graviditeten och själva förlossningen men det finns delar av vården som vi vill förbättra, säger Corinne Pedroletti ordförande i Samordningsrådet för Kvinnosjukdomar och förlossning.

I Västra Götalandsregionen finns också utvecklingsområden. Ett av dem är eftervården. Enbart 60 procent anser att man fått den information man behövde om vad man kunde förvänta dig angående återhämtning/tiden efter förlossningen.

Övervägande goda resultat på nationell nivå

De nationella resultaten visar att en majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande. På nationell nivå känner sig kvinnor i stor utsträckning trygga och bemötta med värdighet och respekt, av såväl mödrahälsovård som förlossningsvård.

Exempelvis har de flesta känt sig delaktiga i beslut och planering under graviditet och förlossning, upplevt att det har varit lätt att komma i kontakt med barnmorskan i mödrahälsovården samt haft en barnmorska närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning de önskade.

Utvecklingsområden är bland annat partners involvering, som påverkats av pandemin, samt eftervården.

 

 

Länkar

Pressmeddelande Västra Götalandsregionen

SKR har samlat de nationella resultaten i två rapporter.

Hela rapporten

Kortversion av rapporten

Samtliga resultat samt information om enkäten, metod och tillvägagångssätt finns på SKR:s webbplats. 

Graviditetsenkäten resultat SKR

 

Veronica Fareld

Kommunikatör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kommunikationsstöd Regionhälsans verksamheter

Max Själander

Kommunikatör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kommunikationsstöd övriga verksamheter

 

 


Senast uppdaterad: 2021-06-16 10:59