Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter i Västra Götland

Ledningsrådet är ett forum för utveckling av förskrivnings- och försörjningsprocesserna och frågor av övergripande karaktär avseende läkemedelsnära produkter.

Arbetet ska syfta till en likvärdig grundsyn på hanteringen av läkemedelsnära produkter i Västra Götaland. Med läkemedelsnära produkter avses inkontinens-, diabetes- , nutritions och stomiprodukter.

Ledningsrådet består av representanter från Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner. Ordförande och Västra Götalandsregionens ledamöter i Ledningsrådet utses av Hälso- och sjukvårdsdirektören. Kommunernas ledamöter utses av Västkom.

Ledningsrådets representanter

 • Rolf Färnlöf - ordförande, koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalansregionen
 • Agneta Hamilton - ledamot, Privata vårdgivare VGPV, Västra Götalandsregionen
 • Annika Arvidsson – ledamot, Marks kommun
 • Jeanette Rehn - Ledamot, Närhälsan, Västra Götalandsregionen
 • Lena Olsson - ledamot, Tanums kommun
 • Mats Elm - ledamot, Närhälsan Västra Götalandsregionen
 • Maud Joelsson - ledamot, Tidaholms kommun
 • Petra Sixt - ledamot, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
 • Ulrika Vågstedt - ledamot, Habilitering & Hälsa
 • Vakant – ledamot, Göteborgs Stad
 • Vivianne Ogeman – ersättare, Göteborgs Stad

Rolf Färnlöf

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-06-25 14:12