Onormalt slitage

Hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning (onormalt slitage) kan tilläggsdebiteras i samband med avhjälpande underhåll, akut avhjälpande underhåll eller återlämning av hjälpmedel om det onormala slitaget beror på oaktsamhet.

Utsedd personal på Hjälpmedelscentralen, kostnadsansvarig eller hjälpmedelssamordnare samt ansvarig förskrivare ska gemensamt bedöma om det rör sig om onormalt slitage som ska tilläggsdebiteras. Bedömning ska göras med hänsyn taget till patientens aktuella utvecklingsålder och funktionsnedsättning. Som stöd finns nedanstående processbild och dokument.