Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Från och med 1 maj 2017 har Västra Götalandsregionen en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen.

Aktuella produktgrupper beskrivs i bilaga 1.

Guide till Överenskommelse

Nyheter Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nu finns ett koncept som ger dig samlad information om vad du behöver veta och kunna kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter!

Nyheter Websesam

Nyheter och säkerhetsmeddelanden från Hjälpmedelscentralen

Samordnare

Fredrik Ahlvik
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070- 265 54 01
fredrik.ahlvik@vgregion.se           

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare

Hjälpmedelscentralen


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:58