Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Västra Götalandsregionen har en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen. Från och med 11 januari 2019 ingår även produkter för trakeostomi- och laryngektomivård.

Aktuella produktgrupper beskrivs i bilaga 1.

Guide till Överenskommelse

Nyheter Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nyheter Websesam

Genom att använda funktionen eFaktura kan man söka fram underlag för befintliga fakturor. Den som har ett användarkonto i webSesam har möjlighet att söka fram fakturaunderlag för alla betalare, även de som inte ingår i det egna ansvarområdet. Enligt GDPR ska endast nödvändiga personuppgifter behandlas. Beredningsgrupp IT-stöd har därför beslutat att den generella åtkomsten till eFaktura för alla användare ska stängas. Förändringen kommer att genomföras den 14 januari 2019.

Nyheter och säkerhetsmeddelanden från Hjälpmedelscentralen

Samordnare

Fredrik Ahlvik
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070- 265 54 01
fredrik.ahlvik@vgregion.se           

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare

Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2018-12-28 09:56