Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Västra Götalandsregionen har en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen. Från och med 11 januari 2019 ingår även produkter för trakeostomi- och laryngektomivård.

Aktuella produktgrupper beskrivs i bilaga 1.

Guide till Överenskommelse

Inlogg Sesam LMN

För beställning av trakeostomi- och laryngektomivårdsprodukter används Sesam LMN.

Sesam LMN

Nyheter Websesam

Nyheter Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nyheter och säkerhetsmeddelanden från Hjälpmedelscentralen

Samordnare

Fredrik Ahlvik
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070- 265 54 01
fredrik.ahlvik@vgregion.se           

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare

Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2019-02-06 16:28