Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ändringslogg

Tjänstespecifikation

2020-02-11
Ändring har gjorts efter förändrat förfarande vid akut leverans under Område läkemedelsnära produkters åtagande, stycket akutleverans under rubriken leveransregler. From 2020-02-01 kan en akut leverans endast begäras av förskrivare och av begränsat lagerlagt upphandlat sortiment.

Tillämpningsanvisning - Samarbete och styrning

2019-02-22
Tidigare tre ledningsråd har ersatts av ett gemensamt vars uppdrag omfattar frågor gällande personligt förskrivna hjälpmedel, läkemedelsnära produkter samt hjälpmedel vid medicinsk behandling i vardagsmiljö.

Nytt avsnitt beskrivande den politiska samarbetsorganisationen samt uppdaterat innehåll för Ledningsråd Medicintekniska produkter (LR MTP)

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan, Tillämpningsanvisning - Tjänstespecifikation, Guide

2019-01-11
Tjänstespecifikationer och Guiden har kompletterats då produkter för trakeostomi- och laryngektomivård numer ingår i Överenskommelsen för personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling med Läkemedelsnära produkter (Skövdedepån) som underleverantör.

Guiden har en ny rubrik Beställning/förskrivning samt har Guiden kompletterats under nedanstående rubriker med hur olika moment ska hanteras av Läkemedelsnära produkter och i SesamLMN.

  • Fakturering
  • Hantering av medicintekniska avvikelser
  • Leverans och hämtning
  • Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel
  • Sortiment
  • Statistik och analys
  • Support IT-stöd

Om detaljerad beskrivning av förändringar önskas kontakta hjalpmedel@vgregion.se 

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2019-01-10
Justerade priser för nedan tjänster, avgifter och buffertförråd.

Tjänster 581 kr per timme
Tjänster, akut 1162 kr per timme
Bomkörningsavgift 618 kr tillfälle

Nivå stor ändrad från 9 350:- till 9 397:-
Nivå mellan ändrad från 6588:- till 6620:-
Nivå litet ändrad från 2550:- till 2563:-
Nivå mini ändrad från 1063:- till 1 068:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 425:- till 427:-

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2018-05-29
Ändring av felaktiga prisuppgifter för buffertförråd i tillämpningsanvisningens text. Priserna beslutades i ledningsrådet för hjälpmedel och har gällt sedan 2017-01-01.
Nivå stor ändrad från 11 000:- till 9 350:-
Nivå mellan ändrad från 7750:- till 6588:-
Nivå litet ändrad från 3000:- till 2550:-
Nivå mini ändrad från 1250:- till 1 063:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 500:- till 425:-

Guide - Avhjälpande underhåll, Förebyggande underhåll och Sortiment

2018-05-02
Förtydligande i text om infusionspumpar för läkemedel och parenteral nutrition, uppdaterad länk till dokument med hjälpmedel som kräver inställning av parametrar eller dos av vårdgivare. Nytt stycke om iterering av förbrukningsmaterial specifikt för infusionspumpar.

Tillämpningsanvisning - Tjänster, Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

2018-02-13
Ändring av sortimentsbegreppen A, B och Ö-sortiment till leverans inom 7 vardagar, leverans inom 17 vardagar samt leverans över 17 vardagar

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2018-02-13
Ändring av grundtimpris från 553 kr/timma till 564 kr/timma.
Tillägg om text beträffande garantier på avsnitt om köphjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Förtydligande i text om lägsta debiterade intervall, som är 15 minuter.
Förtydligande om att akutavgift på 600 kr gäller per order.
Förtydligande om prisdifferens för hjälpmedel på gällande och tidigare upphandlingsavtal.

Guide - Hantering av medicintekniska avvikelser

2018-01-26
Kommunikation och samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivare gällande säkerhetsmeddelande från tillverkare har förtydligats i guiden.

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förekommet hjälpmedel

2017-11-01
Beredninggruppen beslutade 170824 om en förändring av arbetssätt gällande när huvudhjälpmedel saknas vid returtagning på Hjälpmedelscentralen. Text på sidan revideras idag. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-02-11 14:17