Ändringslogg

Tillämpninganvisning - Finansiell samverkan

2018-05-29
Ändring av felaktiga prisuppgifter för buffertförråd i tillämpningsanvisningens text. Priserna beslutades i ledningsrådet för hjälpmedel och har gällt sedan 2017-01-01.
Nivå stor ändrad från 11 000:- till 9 350:-
Nivå mellan ändrad från 7750:- till 6588:-
Nivå litet ändrad från 3000:- till 2550:-
Nivå mini ändrad från 1250:- till 1 063:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 500:- till 425:-

Guide - Avhjälpande underhåll, Förebyggande underhåll och Sortiment

2018-05-02
Förtydligande i text om infusionspumpar för läkemedel och parenteral nutrition, uppdaterad länk till dokument med hjälpmedel som kräver inställning av parametrar eller dos av vårdgivare. Nytt stycke om iterering av förbrukningsmaterial specifikt för infusionspumpar.

Tillämpningsanvisning - Tjänster, Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

2018-02-13
Ändring av sortimentsbegreppen A, B och Ö-sortiment till leverans inom 7 vardagar, leverans inom 17 vardagar samt leverans över 17 vardagar

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2018-02-13
Ändring av grundtimpris från 553 kr/timma till 564 kr/timma.
Tillägg om text beträffande garantier på avsnitt om köphjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Förtydligande i text om lägsta debiterade intervall, som är 15 minuter.
Förtydligande om att akutavgift på 600 kr gäller per order.
Förtydligande om prisdifferens för hjälpmedel på gällande och tidigare upphandlingsavtal.

Guide - Hantering av medicintekniska avvikelser

2018-01-26
Kommunikation och samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivare gällande säkerhetsmeddelande från tillverkare har förtydligats i guiden.

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förekommet hjälpmedel

2017-11-01
Beredninggruppen beslutade 170824 om en förändring av arbetssätt gällande när huvudhjälpmedel saknas vid returtagning på Hjälpmedelscentralen. Text på sidan revideras idag. 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-31 15:21