Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anpassning och specialanpassning

Anpassning

Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning.

Anpassning av hjälpmedel avser de åtgärder som krävs för att det ska passa den enskilde patienten.

Anpassning sker inom de ramar som tillverkaren anger och kan uppnås genom att hjälpmedlet förses med tillbehör som anvisas av tillverkaren, kombineras med andra hjälpmedel som tillverkaren medger eller genom justering av inställbara funktioner.

Det ingår i förskrivarkompetensen att kunna utföra sådana anpassningar som beskrivs i hjälpmedlets bruksanvisning/brukarmanual/förskrivarmanual.
Det är viktigt att förskrivaren har beredskap för att medverka vid anpassningen så att patienten får ett hjälpmedel som är inställt för det personliga behovet.

Tjänsten anpassning kan normalt inte beställas till köpprodukter. Tillfälliga undantag kan förekomma, vilket i så fall framgår i artikelinformationen i webSesam.


Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler. Om detta inte är möjligt ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas av Hjälpmedelscentralen.

Välja rätt arbetsordertyp i webSESAM – Guide till förskrivare


Specialanpassning

Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen.

Specialanpassning avser åtgärder som krävs då patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter eller genom att gå utanför sortiment. 

En specialanpassning är när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett, när konstruktionsmässiga ingrepp görs, när ett tillägg görs på en färdig produkt, om en ny produkt konstrueras och tillverkas eller när produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde. 

Specialanpassning debiteras som tilläggstjänst. 

Om specialanpassning på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel
enligt förskrivares anvisning. Vid specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och teknisk dokumentation.

Vid specialanpassning ska förskrivaren ta fram en särskild anvisning och följa särskilda rutiner. Förskrivaren ansvarar för hjälpmedlets särskilda konstruktionsegenskaper och för den funktionella riskanalysen medan tekniker (eller annan person som utför (specialanpassningen) ansvarar för den tekniska riskanalysen. Innan patienten börjar använda hjälpmedlet ska förskrivaren godkänna den utförda specialanpassningen. 


Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares produkter för att minska antalet specialanpassningar.


Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CE-märkning.

Rutin specialanpassning, anpassning inom CE

Senast uppdaterad: 2020-02-05 17:06