Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avhjälpande underhåll (reparation)

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.

Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel. Förskrivare eller patient (eller stödperson) kan beställa avhjälpande underhåll. 

Avhjälpande underhåll ska i första hand ske i Hjälpmedelscentralens lokaler, men kan vid behov utföras på förskrivande enhet eller där patienten vistas. Vid beställning anges om patienten kan ta sig till Hjälpmedelscentralen och om ersättningshjälpmedel behövs.

Patient kan själv ta kontakt med hjälpmedelscentralens kundtjänst för att boka tid för avhjälpande underhåll på närmaste hjälpmedelscentral. S.k. snabbservice. Patient kan också göra en felanmälan på webben via HMC hemsida

Om avhjälpande underhåll inte kan genomföras inom avtalad tid ska vårdgivaren informeras via meddelande i websesam (länk till leveranstider längre ner på sidan).

Kan arbetsordern inte genomföras på grund av att tekniker inte får kontakt med patient ska meddelande göras i Websesam att arbetsordern makulerats, och anledning till det. En ny arbetsorder måste göras.

Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedel som kräver inställning/dosering av vårdgivare

Grunden är att patienten med hjälpmedel som kräver inställning av parametrar/dosering så lång det är möjligt ska ta sig till behandlingsansvarig vårdgivare för att få sitt hjälpmedel utbytt. Nytt Hjälpmedel tas från buffertförråd och parameter/dosering ställs in av behandlingsansvarig vårdgivare och det nya hjälpmedlet registreras på patienten i websesam. Vårdgivaren ansvarar även för att programmera protokoll i infusionspumpar. Vårdgivaren ansvarar alltid för att alla inställningar och doseringar är korrekta utifrån förskrivning och patientens behov innan det utbytta hjälpmedlet börjar användas.

Patient kan inte ta sig till vårdgivare för att få hjälpmedlet utbytt.

 • Vårdgivare beställer via arbetsorder avhjälpande underhåll. Nödvändigt att telefonnummer till behandlingsansvarig vårdgivare anges i arbetsordern.
 • Hjälpmedelscentralens tekniker ringer upp vårdgivaren för att stämma av tidpunkt för inställning av parameter/dosering/programmering.
 • Dialog mellan tekniker och vårdgivare om hur underhållet ska utföras och var parameter skall ställas in. Grunden är att hjälpmedlet tas från vårdgivarens buffertförråd och parameter ställs in/programmering sker hos vårdgivaren. Om hjälpmedlet inte finns i buffert så tar tekniker med aktuellt hjälpmedel från Hjälpmedelscentralens lager.
 • Hjälpmedelscentralens tekniker levererar det nya hjälpmedlet till patienten och tar tillbaks det gamla.
 • Vid behov kan vårdgivare märka upp hjälpmedel som ska transporteras med att det inte får användas innan patienten fått instruktioner och inställningar gjorda av Hälso- och sjukvårdspersonal.
 • För syrgaskoncentrator motsvarande Everflo, där det inte går att göra en fast inställning innan transport så kopierar Hjälpmedelscentralens tekniker för närvarande parameterinställning/dosering på patientens befintliga hjälpmedel till det nya likadana hjälpmedlet.

Patient som kontaktar Hjälpmedelscentralens kundtjänst

 • Kundtjänst skapar arbetsorder avhjälpande underhåll.
 • Hjälpmedelscentralens kundtjänst kontrollerar om patient kan ta hjälpmedlet till behandlingsansvarig vårdgivare och om behovet är akut.
 • Hjälpmedelscentralens tekniker ringer upp vårdgivaren för att stämma av tidpunkt för inställning av parameter/dosering.
 • Dialog mellan tekniker och vårdgivare om hur underhållet ska utföras och var parameter skall ställas in. Grunden är att hjälpmedlet tas från vårdgivarens buffertförråd och parameter ställs in vårdgivaren. Om hjälpmedlet inte finns i buffert så tar tekniker med aktuellt hjälpmedel från Hjälpmedelscentralens lager.
 • Patienten tar med sig eller Hjälpmedelscentralens tekniker levererar det nya hjälpmedlet till patienten och tar tillbaks det gamla.

Patienter som har behov av avhjälpande underhåll för hjälpmedel som utgått ur eller ej ingår i sortiment

 • Patient som kontaktar Hjälpmedelscentralen hänvisas alltid till behandlingsansvarig vårdgivare.
 • Vårdgivare förskriver nytt hjälpmedel inom nuvarande sortiment.
 • När vårdgivare lagt arbetsorder för avhjälpande underhåll på Hjälpmedel som utgått ur sortiment så kontaktar Hjälpmedelscentralens tekniker förskrivare när nytt hjälpmedel  inom sortiment behöver förskrivas.

Akut avhjälpande underhåll 

Akut avhjälpande underhåll är en åtgärd som efter patientens behov eller förskrivarens bedömning behöver lösas akut. Akut avhjälpande underhåll är begränsat till hjälpmedel där det finns risk för vårdskada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

Akut avhjälpande underhåll utförs helgfria vardagar under ordinarie öppettider för Hjälpmedelscentralen.

Akut avhjälpande underhåll ingår inte i funktionshyran utan debiteras kostnadsansvarig för produkten. 

Akut avhjälpande underhåll utanför Hjälpmedelscentralens öppettider

Vid akuta problem med ett hjälpmedel där det finns risk för vårdskada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd ansvarar vårdgivare på sjukhus för att byta till ett fungerande hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen för teknisk dokumentation för alla avhjälpande underhåll. Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Leveranstider för avhjälpande underhåll och akut avhjälpande underhåll

Hjälpmedel som kräver inställning av parametrar eller dos av vårdgivare

Avhjälpande underhåll på Hjälpmedelscentralens webbplats

Skada utöver normal förslitning/onormalt slitage

Hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning kan tilläggsdebiteras i samband med avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll. Tilläggsdebitering kan även ske då onormalt slitage uppmärksammats vid återlämning av hjälpmedel.

Utsedd personal på Hjälpmedelscentralen, kostnadsansvarig eller hjälpmedelssamordnare samt ansvarig förskrivare ska gemensamt bedöma om det rör sig om onormalt slitage som ska tilläggsdebiteras. Bedömning ska göras med hänsyn taget till patientens aktuella utvecklingsålder och funktionsnedsättning.

Processbild över tillvägagångssätt då onormalt slitage uppmärksammats

Vägledning för tekniker inför ställningstagande till behov av samråd med vårdgivare gällande onormalt slitage

Beslutsstöd för bedömning av om ett hjälpmedel som varit utsatt för onormalt slitage ska tilläggsdebiteras vårdgivare

Senast uppdaterad: 2021-10-01 10:40