Beställning/förskrivning

Försörjning av hyreshjälpmedel, köphjälpmedel och förbrukningsartiklar hanteras av Hjälpmedelscentralen och beställs samt registreras i  WebSesam.
WebSesam

Förbrukningsartiklar för trakeostomi- och laryngektomivård samt talventiler till trakeostomi och laryngektomi hanteras av Läkemedelsnära produkter / Skövdedepån och förskrivs/beställs samt registreras i Sesam LMN.
Sesam LMN

För vissa behandlingar finns huvudhjälpmedlet i webSesam och förbrukningsartiklarna i SesamLMN.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11 01:04