Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förebyggande underhåll (service)

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

Förebyggande underhåll som förskrivande verksamheter själva beslutar om (utan att tillverkaren har angivit att det ska ske eller som inte kräver fackmannakompetens) ingår inte i detta begrepp.

Kostnader för förebyggande underhåll för de produkter där tillverkaren kräver det ingår i funktionshyran.
Om patienten behöver ett ersättningshjälpmedel under tiden som det förebyggande underhållet utförs så kontaktas förskrivande eller behandlingsansvarig enhet.

Hjälpmedelscentralen ska kontakta patienten minst två veckor innan förebyggande underhåll ska utföras. Får Hjälpmedelscentralen inte kontakt med patienten så ska kostnadsansvarig kontaktas.

Hjälpmedel som kräver inställning/dosering av vårdgivare

Hjälpmedelscentralens tekniker planerar och genomför de förebyggande underhållen. Behandlande vårdgivare medverkar vid inställning av parameter/dosering eller programmering av protokoll för infusionspumpar. Hjälpmedelscentralen och vårdgivare planerar gemensamt för tid som båda parter kan bemanna.

  • Hjälpmedelscentralen och behandlande vårdgivare kommer överens om dag för inställning av parameter/dosering för berörda patienter.
  • Tekniker informerar via telefon, eller tar med lista veckan innan, vilka patienter inom vårdgivarens behandlingsansvarsområde som har hjälpmedel som det är dags för FU för.
  • Till den överenskomna tiden tar Hjälpmedelscentralens tekniker med hjälpmedel från Hjälpmedelscentralens lager och vårdgivaren ställer på dessa in patienternas parameter/dosering. Det nyinställda hjälpmedlet registreras på patient i websesam.
  • Patienten tar med sig eller Hjälpmedelscentralens tekniker levererar det nya hjälpmedlet till patienten och tar tillbaks det gamla.
  • Vid behov kan vårdgivare märka upp hjälpmedel som ska transporteras med att det inte får användas innan patienten fått instruktioner och inställningar gjorda av Hälso- och sjukvårdspersonal.
  • För syrgaskoncentrator motsvarande Everflo, där det inte går att göra en fast inställning innan transport så kopierar Hjälpmedelscentralens tekniker för närvarande parameterinställning/dosering på patientens befintliga hjälpmedel till det nya likadana hjälpmedlet.

Hjälpmedel som kräver inställning av parametrar eller dos av vårdgivare

Hjälpmedelscentralen för alltid teknisk dokumentation. Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Senast uppdaterad: 2017-04-13 11:43