Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av medicintekniska avvikelser

Det är vårdgivaren som inom sitt kvalitetssystem och sitt ansvarsområde utreder och eventuellt anmäler avvikelser avseende medicintekniska produkter.

Vårdgivaren gör anmälan till tillverkaren/leverantören, Läkemedelsverket och informerar eventuellt Inspektionen för vård och omsorg. Kopia på anmälan skickas till Hjälpmedelscentralen via mejl eller post till adress som anges på Hjälpmedelscentralens webbplats. Även svaret på anmälan ska skickas till Hjälpmedelscentralen för kännedom.

Vårdgivaren kan för sin egen utredning, eller på begäran av tillverkare och/eller Läkemedelsverket, behöva kompletterande information om hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ska på begäran via arbetsorder i Websesam, bistå med teknisk bedömning och framtagande av teknisk dokumentation gällande de hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen äger. Detta ingår i funktionshyran. Teknikers utlåtande/bedömning ska skrivas i kommentarsfältet för registrerad tidsrad i arbetsorder i Websesam, och görs därmed tillgänglig för förskrivaren/vårdgivaren. 

Om Hjälpmedelscentralens personal upptäcker att medicinteknisk avvikelse inträffat ska ansvarig förskrivare meddelas omgående. Om inte den aktuella förskrivaren är nåbar ska den vårdgivare som för tillfället har behandlingsansvar för patienten vårdgivare kontaktas.

Om ersättningshjälpmedel behövs under tiden utredning pågår, utgår endast funktionshyra för ersättningshjälpmedlet. Om det efter utredning visar sig att det rör sig om ett handhavandefel, skada utöver normal förslitning kan Hjälpmedelscentralen fakturera vårdgivaren. 

Säkerhetsmeddelande

Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter ska förmedla information från tillverkaren om säkerhetsmeddelande enligt följande:

  • Säkerhetsmeddelande avseende produkter publiceras på Hjälpmedelscentralens och Läkemedelsnäras webbplatser.
  • Behöver hjälpmedlet åtgärdas hos patient ska information publiceras i Websesam.
  • Behöver förbrukningsartiklar levererade av Läkemedelsnära produkter åtgärdas kontaktas förskrivare/patient

Produktkonsulent på Hjälpmedelscentralen skickar dessutom information om säkerhetsmeddelande för kännedom till samordning.hjalpmedel@vgregion.se för vidare spridning till Hjälpmedelsforum.
I de fall Hjälpmedelscentralen önskar delaktighet från vårdgivare ska detta ha kommunicerats med samordningsfunktionen och framgå av åtgärdsplanen.

Information på Hjälpmedelscentralens webbplats

Medicinteknisk avvikelse Processbild

Produktkonsulent på Läkemedelsnära produkter meddelar ansvarig förskrivare och patienter samt ansvarar för eventuella åtgärder. Produktkonsulent på Läkemedelsnära produkter skickar även information om säkerhetsmeddelande (gällande hjälpmedel vid medicinsk behandling) för kännedom till samordning.hjalpmedel@vgregion.se för vidare spridning till Hjälpmedelsforum.

Information på Läkemedelsnäraprodukters webbplats

Senast uppdaterad: 2020-07-02 09:31