Leveranstider

Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, sker på fast dag en gång/vecka.


Senaste tid för beställning är två vardagar innan fast leveransdag. Gäller även uttag ur buffertförråd med automatisk påfyllnad.

Schema beställnings- och leveransdag för leverans inom 7 vardagar

Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum.

Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivaren/vårdgivaren underrättas.

AktivitetLeveranstid
Lagervara Inom 7 vardagar
Beställningsvara Inom 17 vardagar, vid leveranstid över 17 vardagar ska Hjälpmedelscentralen informera om planerad leveranstid
Akutleverans Utförs vardagar senast 24 timmar efter beställning
Anpassning Påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning om hjälpmedlet finns att tillgå
Specialanpassning Överenskommelse mellan Hjälpmedelscentralen och förskrivare
Montering/installation Följer hjälpmedlets leveranstid. Hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar uttöver avtalad leveranstid för den aktuell produkten.
Konsultations-/utprovningstid Erbjuds senast 15 vardagar efter mottagen beställning
Akut konsultations-/utprovningstid Erbjuds inom 5 vardagar
Avhjälpande underhåll Ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd inom 10 vardagar
Akut avhjälpande underhåll Ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar efter mottagen beställning
Hämtning av hjälpmedel Nästkommande fasta leveransdag
Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:17