Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sortiment

Lagervara är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens och/eller behov av snabb leverans.
Beställningsvara med leverans inom 17 vardagar är produkter med en lägre förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym.

Förskrivning och beställning av produkter ska ske inom det upphandlade sortimentet.

I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks inom upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen/Läkemedelsnära produkter kunna erbjuda produkter utanför sortiment.

För produkter som försörjs va Hjälpmedelscentralen

  • Kostnadsansvarig ska godkänna att hjälpmedel utanför sortiment kan förskrivas.
  • Hjälpmedelskonsulent ska anlitas.

För produkter som försörjs via Läkemedelsnära produkter finns en dispensprocess
(Se kapitlet Förskrivning av produkt utanför upphandlat sortiment i länken Beställningsrutiner i LMN)

Beställningsrutiner i LMN

Ersättningskedja
Vid beställning i Websesam ges för vissa produkter förslag på likvärdig produkt som kan levereras vid kommande leveranstillfälle. Syftet är att synliggöra de likvärdiga produkter som finns i lager, öka omsättningen av produkter och därmed minska lagervolymerna. 

Sortimentsarbete
Målet för det gemensamma sortimentsarbetet är att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå som uppfyller brukarnas behov utan överutrustning. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för:

  • Upphandlingsarbete
  • Sortimentsgruppsarbete
  • Leverantörskontakter
  • Sortimentsöversikter
  • Artikelunderlag
  • Leverantörsuppföljning
  • Registervård i Sesam 

Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment utser en referensgrupp inför upphandling av ett produktområde. Referensgruppen består av vårdgivarrepresentanter som har uppdrag att lämna synpunkter och medverka i sortimentsarbetet.

Hjälpmedelscentralens sortimentsöversikter beskriver aktuellt sortiment och publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats samt finns länkade i Websesam.

Läkemedelsnära produkters sortimentskataloger finns publicerade på Läkemedelsnära produkters webbplats.

Hjälpmedelscentralens webbplats om sortiment

Läkemedelsnäras Webbplats om sortiment


För produkter som inte är lagervara eller beställningsvara ska Hjälpmedelscentralen informera beställaren om beräknad leveranstid.


Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-stöd med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl hjälpmedel med funktionshyra, köphjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Det finns undantag där priset är okänt vid beställningstillfället t ex måttbeställda kompressionsstrumpor.


Itererad beställning

SesamLMN
En itererad förskrivning gäller 12 månader. Normal iterering är 4 uttag.

Beställningsrutiner LMN

 

WebSesam
För förbrukningsartiklar inom infusion så kan förskrivare ge patient möjlighet att göra itererade uttag genom att patienten ringer till Hjälpmedelscentralens kundtjänst. Förskrivare lägger då till artikel 71797 med antalet möjliga uttag per år till kundordern i WebSesam. Denna iteringsmöjlighet gäller endast för förbrukningsartiklar för infusionsbehandling.

Mer information om itererad beställning


Hjälpmedelscentralen ska tillse att när utprovningsprotokoll krävs ska
dessa kunna bifogas beställningen och vara läsbara ifrån patientbilden i IT-stödet.

Utprovningsprotokoll hämtas på Hjälpmedelscentralens webbplats.


Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.

 

Senast uppdaterad: 2020-03-09 14:29