Statistik och analys

Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar
i digital form efter framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning.

Plan för kvalitetsuppföljning


Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver standardrapporter.


Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter
ska finnas tillgängliga för kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Report.

Crystal Report


Standardrapporter tas fram i samverkan mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen.

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22